Sad SNP — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/157

Sad SNP

premietanie (slideshow)
Sad SNP

Sad SNP v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 7. 5. 2020)

Sad SNP je najstarší park v Žiline, okrem bývalého parku pri Slovene a zámockých parkov v Budatíne a v Bytčici. Vznikol v rokoch 1902 – 1908 úpravou priestorov okolo potoka Všivák, ktorý neskôr uložili do kanalizácie. Na východnej strane parku sa nachádza rad víl, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôsobivé fasády. Po svojom vzniku dostal honosný názov Miléniový park, ktorého názov mal pripomínať tisícročné výročie príchodu kočovných Maďarov na Veľkú uhorskú nížinu. Celoštátne oslavy výročia uhorská vláda zorganizovala v roku 1896. Miléniový park bol promenádový park s gaštanovými alejami, v menšej miere sú v ňom vysadené javory a lipy. Po vzniku Česko-slovenskej republiky bol park pomenovaný na Šrobárov sad, na počesť politika MUDr. Vavra Šrobára (1867 – 1950), ktorý vo funkcii ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sídlil na prelome rokov 1918 – 1919 v Žiline. Tento názov mal až do rozbitia republiky nacistickým Nemeckom v roku 1939. V medzivojnovom období bol uprostred vybudovaný altánok, kde každú nedeľu koncertovala vojenská hudba žilinskej posádky, po oslobodení tu hrávali podnikové dychové orchestre. Na začiatku parku od Námestia Andreja Hlinku je monumentálne súsošie venované obetiam vojny (1955) od sochára Rudolfa Pribiša (1913 – 1984), ktoré bolo slávnostne odhalené v roku 1955 pri príležitosti osláv 10. výročia oslobodenia Žiliny vojakmi 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR pod vedením brigádneho generála Karla Klapálka (1893 – 1984) dňa 30. apríla 1945. Po vojne premenovali park na Sedláčkov sad po politickom funkcionárovi KSČ, ktorý bol na výstrahu pred Remeselníckym domom obesený. Terajší názov parku je Sad SNP. Na konci parku je najkrajšia žilinská fontána Žilinské panny od majstra Vladimíra Kompánka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár