Fontána na Mariánskom nám. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

47/164

Fontána na Mariánskom nám.

premietanie (slideshow)
Fontána na Mariánskom nám.

Fontána na Mariánskom námestí

Drahomíra Beráková, akademická sochárka
(Foto: 4. 7. 2019)

10. júna 2006 bola slávnostne odhalená nová fontána na Mariánskom námestí. Fontána podľa akademickej sochárky Drahomíry Berákovej dotvára historický priestor námestia, je štýlovo zladená s malými kamennými studňami. Obvodový plášť dotvárajú barokové prvky a stredový pilier púta plastikou troch bronzových detských figúr anjelov s krídlami, hrajúcich na hudobné nástroje. Na fontáne sú aj dve bronzové ryby a dve kačice. Nová fontána poľudštila priestor námestia a umocnila duchovnú os, ktorú tvorí Mariánsky stĺp, exteriér sirotárskeho kostola, studňa i obnovená meštianska architektúra domov na námestí.
Fontána na Mariánskom námestí je vybudovaná ako nadzemná stavba s podzemnou časťou v šachte s nádržou na recirkuláciou, filtráciou vody a čerpadlom. Hlavnými prvkami fontány je bazén s vodou, do ktorého vteká voda z 24 kusov malých dýz po obvode piliera pod súsoším, zo 4 chrličov v tvare ryby a žaby, ktoré sú umiestnené po obvodovom parapete bazéna a jednou dýzou v stĺpe pod pätou súsošia. Dýzy majú spoločné čerpadlo riadené zo spoločnej ovládacej jednotky umiestnenej v podzemnej strojovni vo vzdialeností sedem metrov západne od fontány. Druhé čerpadlo pre dýzu pod súsoším je nefunkčné. Na dne bazéna sú osadené štyri svietidlá.
Na základe kritiky architektov, ale aj laickej verejnosti dňa 30. augusta 2004 prijali poslanci MZ v Žiline uznesenie, podľa ktorého bola moderná fontána na Mariánskom námestí presunutá na iné vhodné miesto v meste Žilina a vypísalo sa výberové konanie na stvárnenie novej fontány hodiacej sa k stredovekému námestiu. Súťaže sa zúčastnilo 6 autorov, z ktorých komisia vybrala návrh od akademickej sochárky Drahomíry Berákovej. Pre starú fontánu je určené nové miesto. Celkové náklady na výmenu fontány a vybudovanie novej sú vo výške asi 9 mil. korún (298 745 €). Fontána je v správe Mesta Žilina.

Andika (Drahomíra) Beráková sa narodila 1938 v Žiline. V rokoch 1963 - 1957 študovala na SŠUP v Bratislave u profesora Ľ. Korkoša, v rokoch 1957 - 1963 pokračovala v štúdiu na VŠVU v Bratislave u profesorov J. Kulicha, F. Štefunku a J. Kostku. Popri komornej sochárskej tvorbe a dielach pre architektúru a exteriér sa venuje aj kresbe. Výstavy: Bratislava 1965, 1975, 1978, Žilina 1965, 1967, 1973, 1976, 1977, 1978, Banská Bystrica 1974, 1977, Hradec Králové 1974, Banská Štiavnica 1977, Dolný Kubín 1978, Komárno 1977, Šalgotarján 1972, Miškolc 1977. Žije a tvorí v Žiline.
Zdroj: Valachová, M.: "Slovník maliarov a sochárov okresu Žilina", Okresná knižnica Žilina, 1995, s. 12.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 14

[0] Komentárov

Pridať komentár