Mostík ponad troskovod — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

125/157

Mostík ponad troskovod

premietanie (slideshow)
Mostík ponad troskovod

Troskovod z teplárne na spoločné odkalisko v Bytčici a Rosine

Rosinská ulica
(Foto: 29. 6. 2019)

Odpadný produkt pri spaľovaní hnedého uhlia tvorí popolček z uhlia a škvára, popol a prach z kotlov. Popolček zachytený v elektrostatických odlučovačoch sa spolu so škvarou (zvyškami po spaľovaní) zmiešavajú v bagrovacej stanici, rozplavujú s vodou a prečerpávajú sa hydraulickou cestou na úložisko popolovín – odkalisko v Bytčici. Odkalisko sa nachádza vo vzdialenosti 5,8 km od areálu Žilinskej teplárenskej, a. s., v katastri obce Rosina a v katastri Žilina (mestská časť Bytčica). Plocha odkaliska je 22,55 ha. V súčasnosti je na odkalisku uložené asi 2 milióny m3 sedimentu. V zmysle platnej legislatívy je odkalisko vodnou stavbou.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 11

[0] Komentárov

Pridať komentár