Obete II. svetovej vojny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/15

Obete II. svetovej vojny

premietanie (slideshow)
Obete II. svetovej vojny

Pamätná tabuľa v Čičmanoch venovaná pamiatke obetiam nemeckých represálií počas II. svetovej vojny

Obecný úrad Čičmany
(Foto: 7. 7. 2007)

DŇA 6. IV. 1945 BOLA NAŠA OBEC VYPÁLENÁ OKUPANTAMI
MUŽOVIA ODVLEČENÍ DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA
V MÜHLBERGU

Pri pustošení obce zahynuli naši občania:
Urban Fábri, 59 ročný
Anna Gáplovská rod. Hamalová, 62 r.
Pavol Hrvol Šašík, 68 r.
Helena Joklová, 15 ročná

VEĽKÉ CHVÍLE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
A OSLOBODENIE OBCE SOVIETSKOU ARMÁDOU I KRIVDY
SPÁCHANÉ OKUPANTAMI NA NAŠICH OBČANOCH A DEŤOCH
OSTANÚ ŽIVÉ V NÁS, ABY NAPĹŇALI POKOLENIA HRDOSŤOU
A ODHODLANÍM – BUDOVAŤ KOMUNIZMUS V NAŠEJ VLASTI!


Pamätná tabuľa obetiam nemeckých represálií je umiestená na priečelí Obecného úradu v Čičmanoch. Na samom sklonku 2. svetovej vojny, postihli rázovitú obec Čičmany udalosti, na ktoré jej obyvatelia nikdy nezabudnú. V prvých aprílových dňoch roku 1945 podnikli ustupujúce vojská nemeckého hitlerovského Wehrmachtu do tohto priestoru trestnú výpravu, jednu z posledných na území Slovenska. Bolo vypálených 50 obytných domov s hospodárskymi staviskami, zavraždené štyri osoby a 65 mužov odvlečených do Mühlbergu. Viac si prečítajte o tejto udalosti od historika Dušana Halaja po kliknutí na odkaz: Čičmianske memento.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 186

[0] Komentárov

Pridať komentár