Terasy (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

146/157

Terasy (ulica)

premietanie (slideshow)
Terasy (ulica)

Terasy (ulica) v Žiline

Mestská časť Hájik
(Foto: 13. 8. 2020)

Terasy (ulica) sa nachádzajú v mestskej časti Hájik. V skutočnosti ide o pešiu zónu medzi sídliskom Hájik a Závodím. Ulica je vymedzená podchodom s Ulicou Mateja Bela a mestskou časťou Závodie. Za podchodom nadväzuje na pešiu zónu Slnečné schody. V skutočnosti popisné číslo ulice Terasy majú aj iné objekty mimo tohto vymedzenia.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Essenská ulica (Essenská), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Lannurienovo námestie, Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.12.2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14.12.2017.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 22

[0] Komentárov

Pridať komentár