Kostol sv. Heleny v Stránskom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/15

Kostol sv. Heleny v Stránskom

premietanie (slideshow)
Kostol sv. Heleny v Stránskom

Zrúcanina Kostola sv. Heleny zo 14. storočia v Stránskom

(Foto: 26. 5. 2019)

Povolenie na stavbu miestneho kostola roku 1368 žiadal miestny šľachtic Dominik Balog, syn Otta. Svoju žiadosť zdôrazňoval tým, že obec je značne vzdialená od rajeckého kostola a jej obyvatelia pre zimu, dážď a povodne nemôžu dochádzať do Rajca. Výstavbu farského kostola v Stránskom povolil ostrihomský arcibiskup Tomáš 29. júna 1368. Kostol svätej Heleny, ktorý postavili v druhej tretine 14. storočia prešiel niekoľkými úpravami. Koncom 15. storočia dostal neskorogotické úpravy (podporné múry, gotické okná). Po oprave roku 1694 ho posvätil nitriansky biskup Leopold Kolonič. V 18. storočí bol zbarokizovaný. Na základe kanonických vizitácií z druhej polovice 18. storočia možno zrekonštruovať opis kostola. Kostol stál na vŕšku mimo dediny. Okolo neho bol cintorín s kostnicou, ohradený plotom.

(Text prevzatý z web. stránky: www.stranske.host.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 187

[0] Komentárov

Pridať komentár