Pohraničný policajný kapitanát — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

29/37

Pohraničný policajný kapitanát

premietanie (slideshow)
Pohraničný policajný kapitanát

Uhorský kráľovský pohraničný policajný kapitanát v Žiline

Námestie Andreja Hlinku
(Foto: 30. 8. 2005)

Po uzákonení žandárstva v Uhorsku v r. 1881 v Žiline začala pôsobiť žandárska stanica so širšou právomocou. Mohutnú budovu Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu (Magyar királyi határszéli rendôrkapitányság) v Žiline postavili podľa projektu, ktorý v r. 1911 vypracoval staviteľ Károly Koch z Budapešti. Maďarskí žandári na žilinskej železničnej stanici vykonávali osobitné kontroly vysťahovalcov, ktorí cestovali smerom na Oderberg (dnes Bohumín) a ďalej k severonemeckým prístavom Hamburg a Brémy.

Viac o histórii budovy a Pohraničného policajného kapitanátu v Žiline si prečítajte v článku od Ing. Gustáva Krušinského po kliknutí na odkaz Pohraničný policajný kapitanát.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1997

[0] Komentárov

Pridať komentár