Emília Wiesengangerová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

39/49

Emília Wiesengangerová

premietanie (slideshow)
Emília Wiesengangerová

Emília Wiesengangerová – Cena primátora mesta

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina
(Foto: 16. 9. 2020)

Emília Wiesengangerová (* 1951, Žilina). Učiteľka prírodopisu a chémie. Ako pedagóg pôsobila na viacerých školách v Žiline a okolí: ZŠ Divina, ZŠ Varšavská, ZŠ Karpatská. Na ZŠ Karpatská strávila v pedagogickom povolaní 30 rokov až do svojho dôchodku. Najskôr ako učiteľka na druhom stupni, potom ako zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň a nakoniec na poste riaditeľky školy pôsobila od roku 1991 do r. 2014. Za dlhoročnú tvorivú a obetavú pedagogickú a riadiacu činnosť získala v roku 2003 Cenu Janka Frátrika. Svoju prácu vykonávala vždy s láskou, zodpovedne, čestne a nezištne. Svojou vysokou morálkou, odbornosťou a priamosťou dokázala efektívne reagovať na neustálu potrebu zlepšovania a rozvoja. Pod jej vedením bola škola priekopníkom v integrácii detí telesne a mentálne postihnutých či detí s poruchami správania. Pre telesne postihnuté deti bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. Ako prvá škola v meste mala ZŠ Karpatská špeciálnu pedagogičku a psychologičku. Pani riaditeľka viedla deti k láske k prírode. Zveľaďovanie okolia školy, výsadba stromov, čistenie lesoparku, soboty v prírode so žiakmi boli samozrejmosťou. V rámci projektu Zdravá škola bol pre žiakov zavedený pitný režim na každej chodbe. Veľká pozornosť bola venovaná talentovaným deťom a športu. Na škole boli zriadené plavecké triedy či gymnastika. Pani Wiesengangerová sa deťom venovala s láskou 44 rokov.

Dňa 16. septembra 2020 o 16.30 hodine bolo v Radnici mesta Žilina slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Žiliny Petra Fiabáne prevzali Natália Hejková – Čestné občianstvo mesta Žilina, Bohumil Urban (in memoriam) – Čestné občianstvo mesta Žilina, Andrej Reiser – Cena mesta Žilina, Roman Patkoló – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Emília Wiesengangerová – Cena primátora mesta.
Hudobný program: Adventure Strings – sláčikové kvarteto (Slavomír Glos 1. husle, Ivo Remenec 2. husle, Klaudia Remencová violončelo).
Moderátorka slávnostného odovzdávania ocenení – Ľubomíra Hulínová.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 232

[0] Komentárov

Pridať komentár