Bohumil Urban (in memoriam) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/49

Bohumil Urban (in memoriam)

premietanie (slideshow)
Bohumil Urban (in memoriam)

Bohumil Urban (in memoriam) – Čestné občianstvo mesta Žilina (cenu prevzala manželka)

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina
(Foto: 16. 9. 2020)

Bohumil Urban (*1935, Nové Zámky – † 2019, Žilina) – in memorian. V roku 1959 začal pôsobiť ako pedagóg husľovej, komornej a orchestrálne hry na vyššej hudobnej škole, neskôr Konzervatóriu v Žiline. Bol spoluzakladateľom Symfonického orchestra mesta Žilina (1959) i Štátneho komorného orchestra (1954). Počas jeho 45-ročnej pedagogickej práce výchoval vynikajúcich žiakov, ktorí dosiahli neskôr mnohé úspechy doma i v zahraničí, napr. František Figura, Jindřich Pazdera, Vladimír Harvan, Dalibor Karvay. Za vynikajúce úspechy dostal viaceré ocenenia, medzi nimi Vzorný učiteľ (1970), Veľká medaila sv. Gorazda (1998). Okrem pedagogickej, dirigentskej a organizačnej činnosti sa venoval aj aranžovaniu a orchestrálnym úpravám skladieb, hlavne Eugena Suchoňa a Jána Cikkera.

Dňa 16. septembra 2020 o 16.30 hodine bolo v Radnici mesta Žilina slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Žiliny Petra Fiabáne prevzali Natália Hejková – Čestné občianstvo mesta Žilina, Bohumil Urban (in memoriam) – Čestné občianstvo mesta Žilina, Andrej Reiser – Cena mesta Žilina, Roman Patkoló – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Emília Wiesengangerová – Cena primátora mesta.
Hudobný program: Adventure Strings – sláčikové kvarteto (Slavomír Glos 1. husle, Ivo Remenec 2. husle, Klaudia Remencová violončelo).
Moderátorka slávnostného odovzdávania ocenení – Ľubomíra Hulínová.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 228

[0] Komentárov

Pridať komentár