Obratisko trolejbusov Stodolova — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/47

Obratisko trolejbusov Stodolova

premietanie (slideshow)
Obratisko trolejbusov Stodolova

Obratisko trolejbusov Stodolova

Trolejbus Škoda 26Tr A ev. č. 301
(Foto: 13. 9. 2020)

Obratisko Stodolova sa nachádza na sídlisku Hájik. Trolejbusová doprava na sídlisko Hájik bola otvorená 15. 11. 2002. Bol vybudovaný 3,5 km dlhý úsek dvojstopého trolejbusového vedenia od križovatky na Závodskej ceste cez Závodie až na terasu sídliska Hájik, vrátane obratiska trolejbusov. Stavbu financovalo, ako aj celú výstavbu trolejbusovej dopravy, mesto Žilina z vlastných prostriedkov. Obratisko slúži pre trolejbusové linky č. 6, 7 a 16.

Trolejbus Škoda 26Tr A ev. č. 301 na linke č. 67 stojí na obratisku trolejbusov Stodolova na sídlisku Hájik. Bol vyrobený v r. 2020 a do premávky bol zaradený 18. marca 2020. Na linke č. 67 jazdil prvýkrát v sobotu 28. 3. 2020.

Dopravný podnik mesta Žiliny rozšíril svoj vozidlový park o dva kusy parciálnych sólo trolejbusov. Dňa 18. februára 2020 dorazili do trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žiliny dva kusy parciálnych sólo trolejbusov typu Škoda 26Tr A. Ide o model trolejbusa s pomocným batériovým pohonom tzn. parciálny trolejbus je oproti "bežnému" trolejbusu vybavený batériami (Nano Lithium Titanathe), ktorých energia sa využíva na jazdu po trase mimo trakčného vedenia alebo na jazdu trolejbusa v prípade výpadku napätia v trakčnom vedení. V čase dodanie trolejbusov nebol typ parciálneho trolejbusa Škoda 26Tr A schválený na prevádzku na trolejbusových dráhach v Slovenskej republike. Preto pred samotným spustením vozidla do prevádzky bolo nutné absolvovať proces homologizácie. V rámci homologizácie oba trolejbusy s pomocným batériovým pohonom absolvovali skúšobnú prevádzku bez cestujúcich za účelom overenia prevádzkových vlastností a následne, po jej úspešnom absolvovaní, aj skúšobnú prevádzku s cestujúcimi. Po vyhodnotení skúšobných prevádzok nasledovala žiadosť výrobcu, ktorým je Škoda Electric, a. s., o schválenie nového typu dráhového vozidla na prevádzku na trolejbusových dráhach v SR. Trolejbusy majú plne klimatizovaná časť pre cestujúcich, WiFi hot-spot, integrované USB nabíjačky v držadlách. bezpečnostný kamerový systém, označovače cestovných lístkov s prehľadným dotykovým displejom, výklopná rampa na ľahší nástup cestujúcich na invalidnom vozíku, resp. systém nakláňania podzvozku tzv. kneeling. Žilinské trolejbusy sú v mestských farbách a majú pridelené evidenčné čísla 301 – 302 (v premávke od 18. 3. 2020).Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 146

[0] Komentárov

Pridať komentár