Mestská polícia Žilina-Hliny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/63

Mestská polícia Žilina-Hliny

premietanie (slideshow)
Mestská polícia Žilina-Hliny

Mestská polícia Žilina, pracovisko Hliny

Okrsok Hliny: 0905 354 201
(Foto: 12. 9. 2020)

Mestská polícia Žilina, Hollého č.11, 010 01 Žilina.
Tel.: +421 (0)41 5621 166 – stála služba, 562 2357 – náčelník, 562 0658 – priestupkové oddelenie, fax: +421 (0)41 5624 986, e-mail: msp@zilina.sk, web: www.mpza.sk.

Stála služba: Po – Pia: 00.00 – 24.00 hod. Úradné hodiny: Po – Ne 07.00 – 15.00 hod.

Kontakty Mestskej polície v Žiline: tiesňová linka: 159, stála služba: 041/56 21 166, tiesňová linka SMS pre občanov s poruchou sluchu a reči: 0905 600 159, okrsok Hliny: 0905 354 201, e-mail: stefundova@mpza.sk.

Od 4. marca 2020 slúži občanom v priestoroch Základnej školy Jarná miestnosť prvého kontaktu – okrsok Hliny, ktorý zriadila Mestská polícia Žilina. Po okrsku Hájik a Solinky je táto okrsková miestnosť na Hlinách už treťou v poradí.
Zlepšiť aktivity v oblasti prevencie a zabezpečenia verejného poriadku je úlohou nového kontaktného miesta Mestskej polície v Žiline, ktoré dnes otvorili na žilinskom sídlisku Hliny.
Okrsok sa nachádza v priestoroch Základnej školy Jarná a pre obyvateľov mesta bude k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny. Činnosť v ňom bude pre tamojších obyvateľov zabezpečovať vždy jeden poverený príslušník mestskej polície. Zázemie tu nájdu aj hliadky mestskej polície, ktoré zabezpečujú verejný poriadok v uvedenej lokalite.
„Bezpečnosť je jednou z kľúčových priorít vedenia mesta. Nový okrsok polície preto bude priestorom, kde môžu obyvatelia prichádzať a riešiť problémy, podnety v oblasti bezpečnosti, sociálnych vecí a verejného poriadku. Je ideálne, že nová služobňa je umiestnená práve v priestoroch Základnej školy Jarná. Umožní to jednak realizovať rôzne preventívne programy pre deti a zároveň sa už školáci naučia, že bezpečnosť je súčasťou nášho života,“ povedal primátor Peter Fiabáne.
Po služobných miestnostiach mestskej polície na sídliskách Solinky a Hájik, ide o tretí okrsok, ktorý policajti otvárajú. Podľa náčelníka žilinskej mestskej polície Petra Mišejku je zámerom otvoriť nové oddelenie ešte na sídlisku Vlčince s pôsobnosťou aj pre sídlisko Solinky. V tomto roku majú záujem rozšíriť mestskú políciu o ďalších deväť príslušníkov, dnes ich v Žiline pôsobí 86.
„Nový okrsok na sídlisku Hliny bude zameraný predovšetkým na preventívnu činnosť, a teda na zisťovanie príčin protiprávnych javov. Je to iné oproti bežnej hliadke mestskej polície, ktorá zvyčajne rieši už následky nejakého priestupku,“ podotkol náčelník Peter Mišejka. Ako dodal, občania môžu využívať okrsok aj ako miestnosť prvého kontaktu, kde môžu počas úradných hodín pre verejnosť oznamovať porušovanie verejného poriadku či rôzne problémy napríklad v doprave, v znečisťovaní verejných priestranstiev a podobne. Miestnosť bude slúžiť tiež na prejednávanie priestupkov, obyvatelia teda nebudú musieť chodiť na úradovňu mestskej polície do centra mesta na Hollého ulicu.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa mesta Žilina: "Mestská polícia v Žiline otvára nový okrsok na sídlisku Hliny", dňa 4. marca 2020. Text je prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 772

[0] Komentárov

Pridať komentár