Vodojem Bánová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/31

Vodojem Bánová

premietanie (slideshow)
Vodojem Bánová

Vodojem Bánová v Bánovskom háji

Mestská časť Bánová
(Foto: 20. 8. 2020)

Z vodárenského zdroja Lietava tečie voda do vodojemu Lietava, z ktorého je zásobovaná obec Lietava, odtiaľ jednou vetvou do vodojemu Bánová, z ktorého je zásobovaná časť mesta Žilina – sídlisko Solinky (na trase je odbočka do obce Hôrky); a druhou vetvou odbočkami postupne do vodojemov pre obce Brezany, Bitarová, Ovčiarsko,
mestskú časť Žilina – Žilinská Lehota a Dolný Hričov.

Prívod vody z vodárenského zdroja Lietava. 978 – ukončenie výstavby vodárenského zdroja Lietava, vrátane prívodného potrubia a vodojemov v Lietave a Bánovej s napojením na vodovod v meste Žilina. V roku 1992 – vybudovanie prívodného potrubia z vodojemu
Lietava do vodojemov v Dolnom Hričove.

Objem vodojemov: Žilina-Bôrik – 2 x 500 m3, 1 x 1000 m3, Žilina-Chrasť – 2 x 5000 m3, Žilina-Bánová – 1 x 1000 + 1 x 3000 m3, Rajec – 2 x 1000 m3 + 2 x 500 m3, Lietavská Lúčka – 1 x 1000 m3, Poluvsie – 1 x 1000 m3, Rajecké Teplice – 1 x 1000 m3, Rosina – 1 x 1000 m3, Žilina-Trnové – 1 x 150 m3

Výdatnosť zdrojov: vodárenský zdroj Turie 80 l/s, vodárenský zdroj Fačkov 115 l/s, vodárenský zdroj Kamenná Poruba 55 l/s, vodárenský zdroj Lietavská Svinná – Patúch 35 l/s, vodárenský zdroj Lietava 70 – 100 l/s, vodárenský zdroj Stráňavy – Rybníky 40 l/s.

Zásobované mestá a obce: Žilina s viacerými mestskými časťami, Turie, Fačkov, Rajecká Lesná, Rajec, Kamenná Poruba, Poluvsie, Lietavská Svinná, Rajecké Teplice, Kunerad, Konská, Stránske, Lietavská Lúčka, Lietava, Stráňavy, Rosina, Strečno, Brezany, Bitarová, Ovčiarsko, Dolný Hričov.

Zdravotné zabezpečenie: plynným chlórom a chlórňanom sodným v chlórovacích staniciach na vodárenských zdrojoch Turie, Fačkov,
Kamenná Poruba, Patúch, Lietava, Stráňavy.

Potrubný materiál prívodných potrubí: Turie – vodojem Žilina-Bôrik (tri potrubné rady – r. 1908,1913, 1942), liatina 125–225 mm, 3 x 9,4 km. Fačkov – vodojem Žilina-Chrasť, oceľ, 400, 600 mm, 47 km. Kamenná Poruba – vodojem Poluvsie, oceľ, 200, 300 mm, 8 km. Patúch – vodojem Lietavská Lúčka, oceľ, 300 mm, 6,7 km. Lietava – Žilina-Bánová, oceľ, 300, 400 mm, 6,8 km. Lietava – vodojem Dolný Hričov, oceľ, 200, 300 mm, 8,5 km. Stráňavy – vodojem Žilina-Chrasť, oceľ, 250, 300 mm, 5,7 km.

Pitná voda z prameňov je dopravovaná: Z vodárenského zdroja Turie do vodojemov Žilina-Bôrik, z ktorých je zásobovaná časť mesta Žilina, na trase prívodného potrubia je odbočka pre obec Turie. Z vodárenského zdroja Fačkov postupne do prerušovacieho vodojemu Rajec a akumulačného vodojemu pre mesto Rajec (na trase je odbočka pre obec Rajecká Lesná), do prerušovacieho vodojemu Poluvsie, z ktoré ho je zásobovaná obec Poluvsie, do prerušovacieho vodojemu Lietavská Lúčka, z ktorého je zásobovaná obec Lietavská Lúčka a mestská časť Žilina-Bytčica
a do vodojemu Žilina-Chrasť, z ktorého je zásobovaná podstatná časť mesta Žilina a jej mestských častí. Z vodárenského zdroja Kamenná Poruba do vodojemu Poluvsie, čím naväzuje na prívod vody z vodárenského zdroja Fačkov (na trase prívodného potrubia sú odbočky postupne do vodojemov pre obce Kunerad, Stránske, Rajecké Teplice a Konská). Z vodárenského zdroja Patúch do vodojemu Lietavská Lúčka, čím naväzuje na prívod vody z vodárenského zdroja Fačkov (na trase prívodného potrubia sú odbočky pre obec Lietavská Svinná a a jej časť Kňazova Lehota). Z vodárenského zdroja Lietava do vodojemu Lietava, z ktorého je zásobovaná obec Lietava, odtiaľ jednou vetvou do vodojemu Bánová, z ktorého je zásobovaná časť mesta Žilina - sídlisko Solinky (na trase je odbočka do obce Hôrky); a druhou vetvou odbočkami postupne do vodojemov pre obce Brezany, Bitarová, Ovčiarsko, mestskú časť Žilina-Žilinská Lehota a Dolný Hričov. Z prameňa Stráňavy postupne do vodojemu Rosina, z ktorého je zásobovaná obec Rosina (na trase sú odbočky do vodojemov pre obce Stráňavy a Strečno) a do vodojemu Žilina-Chrasť (na trase je odbočka do vodojemov pre mestské časti Žilina-Trnové a Žilina-Mojšova Lúčka.

Text je prevzatý z webovej stránky Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina: www.sevak.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 190

[0] Komentárov

Pridať komentár