Karol Hauer — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Karol Hauer

premietanie (slideshow)
Karol Hauer

Obraz geometra Karola Hauera z roku 1779

Mariánske námestie

Originál obrazu nakreslil roku 1779 geometer Karol Hauer dívajúc sa na mesto z okna jezuitského kláštora (sirotára). Zobrazuje žilinský rínok v období 18. storočia. Niektoré domy vtedy už dostali barokový vzhľad, vrátane Kostola Obrátenia sv. Pavla, ktorý bol postavený okolo roku 1743.Väčšina domov je však renesančná, a predpokladá sa, že niektoré vybudovali už v 16. storočí, po požiari mesta roku 1521.

Oppidi hoc opus, in quo contatus primusque labor, exhibet in decus civium Solnae, iuvenis Carolus Hauer studio geometrico, quam cuique placere possit, quis non videt.
(Zobrazenie tohto mesta, ktoré je jeho najpresnejším spracovaním (zobrazením), je ozdobou pre občanov Žiliny, mladý Karol Hauer v geometerskej učebni (pracovni architekta), (tak), že sa môže zapáčiť komukoľvek, aj keď nevidí.)

(Tento obraz mesta, v ktorom sa odráža najlepšia práca, dáva na slávu občanom Žiliny mladý Karol Hauer geometrické štúdio a môže sa páčiť i tomu občanovi, ktorý nevidí.)Kategórie
Publikované
Rozmery 400*600
Návštev 357

[0] Komentárov

Pridať komentár