Romuald Čestislav Zaymus — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

23/58

Romuald Čestislav Zaymus

premietanie (slideshow)
Romuald Čestislav Zaymus

Pamätná tabuľa venovaná Romualdovi Čestislavovi Zaymusovi v Bytčici

Národná kultúrna pamiatka
(Foto: 27. 5. 2007)

Na budove starej fary na Hlavnej ul. č. 4 v Bytčici oproti farskému Kostolu sv. Imricha nachádza sa pamätná reliéfna tabuľa z roku 1964 (?)venovaná Romualdovi Čestislavovi Zaymusovi. Pamätná tabuľa od sochára Rudolfa Pribiša je zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Romuald Čestislav Zaymus, národný buditeľ, rím. katolícky kòaz. Narodil sa 7. februára 1828 v Rajci v remeselníckej rodine. Po štúdiách v Nitre ho roku 1850 vysvätili za kňaza. Roku 1863 sa stal farárom v Bytčici, kde pôsobil až do smrti 19. júla 1902. Patril medzi obetavých pracovníkov na hmotnom i duchovnom povznesení slovenského národa. Jeho meno figuruje medzi zakladateľmi Matice slovenskej roku 1863, bol členom jej prírodopisno-geologického odboru, spoluzakladateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedným z prvých aktivistov Slovenskej národnej strany a podpredsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Za nekompromisný postoj v národných veciach bol prenasledovaný i väznený. Na pamiatku je v Žiline po ňom pomenovaná ulica.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 454*600
Návštev 3609

[0] Komentárov

Pridať komentár