Trojičný stĺp Bánová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/58

Trojičný stĺp Bánová

premietanie (slideshow)
Trojičný stĺp Bánová

Trojičný stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice v Bánovej

Národná kultúrna pamiatka
(Foto: 13. 5. 2007)

Trojičný stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice z roku 1821 stojí pred Kostolom Božského Srdca Ježišovho. V minulosti bol postavený na námestí za nízkym kovovým plotom, ale po postavení kostola bol premiestený na terajšie bezpečné miesto. Na Trojičnom stĺpe je súsošie Najsvätejšej Trojice a v dolnej časti je socha sv. Floriána, ochrancu obce pred požiarmi. Na podstavci je z troch strán napísaný latinský nápis, ktorý po neodbornej oprave na jednej časti bol upravený tak, že nie je možný jeho preklad. Latinské nápisy a preklady:

„CURAVIT A. 1821 JOSEPHUS PONGRACZ DE SENT MIKLOS ET OVAR HAEREDETARIUS IN LIETHAVA“
„„Dal vyhotoviť roku 1821 Jozef Pongracz zo Svätého Mikuláša a Varína, dedičný v Lietave.“

„PRO GLORIA DEI PATRIS DEI FILII DEI SP IRITUS SANCT ET HONOREM SANCTI FLORIAN“
„Na slávu Boha Otca a Boha Syna, Boha Ducha Svätého a česť svätého Floriána“

„SSAE C AE O R ET AMATTIS AS FAMILIARIS PFF COM PLUR II COT EUUA TALAE IUDRIAE E PRI MARHS ASSESOR „.
Slovenský preklad upraveného latinského textu začína slovami „Najsvätejšej Kráľovnej neba...“
Tento text je však veľmi ťažko preložiteľný, nakoľko bol výrazne pozmenený pri oprave stĺpa.

Preklad latinského textu do slovenčiny: Mgr. Michal Jurecký, historik Považského múzea, ktorý sa zameriava na cirkevné dejiny Žiliny a okolia.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 3626

[0] Komentárov

Pridať komentár