Cyklotrasa V10 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/8

Cyklotrasa V10

premietanie (slideshow)
Cyklotrasa V10

Mestská cyklistická komunikácia V10

Ulica sv. Cyrila a Metoda v Žiline
(Foto: 7. 8. 2020)

Cyklotrasa V10 smerom k nadjazdu ponad Košickú ulicu. Plánovaná Mestská cyklistická komunikácia V10 je vedľajšia trasa, ktorá zabezpečuje prepojenie cyklistických komunikácií H3 a H4. Úsek cyklistickej komunikácie V10 odbočuje z hlavnej komunikácie H3 (Vlčince – centrum) pri Kazačku, prechádza Ulicou sv. Cyrila a Metoda, nadjazdom ponad Košickú ulicu smerom ku križovatke Košická, cez Ulicu republiky na Námestie Andreja Hlinku. Úsek zo sídliska Vlčince po križovatku Košická, ktorý zabezpečil bezpečné mimoúrovňové križovanie zo sídliska Vlčince do centra mesta ponad Košickú ulicu, bol odovzdaný do užívania 30. 8. 2003.

V piatok 18. februára 2022 sme informovali ohľadom rozširovania cyklotrás v meste Žilina. V najbližších mesiacoch budú v Žiline realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia i štát poskytnú takmer 680-tisíc eur a časť nákladov bude samospráva hradiť aj z vlastných zdrojov.
V uplynulých dňoch začali práce na viac ako kilometrovom úseku cyklotrasy V10, ktorá povedie po Ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu na Košickej ulici (pri Hypermarkete Tesco) s Námestím Andreja Hlinku. Vybuduje sa aj prvý úsek cyklotrasy V9 na Rosinskej ceste, ktorá povedie zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. Celý proces prípravy je v zmysle legislatívy a má všetky povolenia dotknutých orgánov.
Stavebné práce na budovaní cyklotrasy sa dotýkajú aj Ulice M. R. Štefánika. Nevyhnutnou súčasťou vybudovania nového úseku cyklotrasy je odstránenie 43 kusov stromov. Tak citlivý zásah do prostredia nás, samozrejme, neteší, preto odstránené dreviny nahradíme 58 kusmi stromov vhodnejšími pre tento typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Obnova zelene je navyše dôležitá z viacerých hľadísk, napríklad pre zvýšenie biodiverzity, vekovej diverzity porastu drevín či z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti drevín.
Projekt budovania cyklotrasy cez Ulicu M. R. Štefánika bol od roku 2019 viackrát prezentovaný mediálne i na rôznych odborných fórach, no na základe pripomienok od občanov sme dodatočne vytvorili ešte väčší časový priestor, aby sme vysvetlili celý projekt a jeho výhody.
V utorok 1. marca 2022 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo stretnutie s niekoľkými obyvateľmi Ulice M. R. Štefánika. Prítomní boli primátor mesta, zástupcovia oddelenia životného prostredia, oddelenia dopravy a Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. Na stretnutí bol vytvorený priestor na otázky a pripomienky obyvateľov.
Vysvetľovanie pokračovalo aj na druhý deň v stredu 2. marca 2022 priamo na mieste, kadiaľ bude smerovať cyklotrasa. Na stretnutí sa zúčastnili traja obyvatelia Ulice M. R. Štefánika, zástupcovia oddelenia životného prostredia, odboru riadenia projektov a investícií, na mieste bola aj referentka koncepcie mestskej zelene z Útvaru hlavného architekta mesta Žilina i arborista. Poslednou aktivitou bolo pracovné stretnutie na Ulici M. R. Štefánika, ktoré sa uskutočnilo so zhotoviteľom – dodávateľom prác v piatok 4. marca.
Stavebné práce na budovaní cyklotrasy zmenia charakter Ulice M. R. Štefánika na nový, modernejší priestor so zachovaním zelene. Výsledný efekt po uskutočnení prác bude viditeľný v zlepšení verejného priestoru ulice, v znížení emisného zaťaženia, vo zvýšení bezpečnosti chodcov a cyklistov a tiež v zlepšení kvality bývania.
Budovanie cyklotrás v meste Žilina je dôležité aj z dôvodu, že v budúcnosti bude, viac ako dnes, aktuálna otázka alternatívnych druhov dopravy, nezaťažujúcich životné prostredie. Mesto Žilina ako jedno z mála miest na Slovensku už v tejto chvíli poskytuje na svojom území 13 kilometrov značených cyklotrás vrátane obojsmernej prevádzky na sídlisku Hliny I – IV. Plán rozšírenia by mal dosiahnuť úroveň takmer 16 kilometrov. Výraznou mierou sa žilinská samospráva podieľa na budovaní cyklotrás s regionálnom presahom.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa mesta Žilina: "DOPLŇUJÚCE INFO: Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy", dňa 4. marca 2022. Text je prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.
Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 279

[0] Komentárov

Pridať komentár