Evanjelický kostol — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/58

Evanjelický kostol

premietanie (slideshow)
Evanjelický kostol

Evanjelický kostol v Žiline

Národná kultúrna pamiatka v Žiline
(Foto: 10. 6. 2006)

Evanjelický kostol na Ul. Martina Rázusa bol postavený v rokoch 1935 – 1936. Stavbu jediného evanjelického kostola v Žiline projektoval nestor slovenských architektov Milan Michal Harminc. Stavebné práce vykonali Michal Kováč st. a jeho syn Michal Kováč ml., ktorý aj naprojektoval budovu fary. Na budove fary je pamätná tabuľa pripomínajúca život evanjelického biskupa Fedora F. Ruppeldta (1886 – 1979), ktorý pôsobil v Žiline a vo vnútri kostola je veľká pamätná tabuľa venovaná 350. výročiu zasadnutia Žilinskej synody.

Cirkevný zbor v Žiline má husitské korene. Prvá písomná správa o existencii evanjelickej cirkvi v Žiline pochádza z r. 1540 od farára Jána Barbomusa. V dnoch 28. – 30. marca 1610 sa konala v Žiline pod patronátom palatína Juraja Turza pamätná Žilinská synoda, na ktorej boli zvolení prví slovenskí evanjelickí superintendeti – biskupi. Protireformačné katolícke snahy vyvrcholili 20. decembra 1708, keď bol žilinským evanjelikom natrvalo odňatý chrám a rodina biskupa Daniela Krmana vyhnaná z fary. Zbor bol na 182 rokov úplne zlikvidovaný a obnovený bol až 31.októbra 1890. Za pôsobenia farára a biskupa Fedora Ruppeldta bol v r.1935 – 1936 postavený terajší chrám Boží a v roku 1938 – 1939 fara.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3162

[0] Komentárov

Pridať komentár