Pamätná tabuľa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

41/58

Pamätná tabuľa

premietanie (slideshow)
Pamätná tabuľa

Pamätná tabuľa venovaná úradovaniu prvej slovenskej vlády v Žiline
Národná kultúrna pamiatka
Memorial tablet commemorating the acting of first Slovak government in Žilina
from 12 Dezember, 1918 to 2 February, 1919

(Foto: 15. júla 2009)

Pamätná tabuľa venovaná prvej slovenskej vláde, ale aj slobodnému Slovensku. Je umiestená na budove Bacherovej vily (Hodžova ul. č. 20), kde sídlil od 12. decembra 1918 minister s plnou mocou pre správu Slovenska MUDr. Vavro ŠROBÁR (1867 – 1950) a jeho úrad. Pamätnú tabuľu, od akademického sochára Vojtecha Ihriska z roku 1928, môžete vidieť na úrovni prvého poschodia Bacherovej vily z Hodžovej ulice. Na pamätnej tabuli je nápis:

"Tu úradovala 1. slovenská vláda od 12. dec. 1918 do 2. febr. 1919."
Venovala Slovenská liga


Po porážke maďarského vojska pri Kotešovej 6. decembra 1918 vstúpili 7. decembra 1918 do Žiliny dobrovoľníci zo Slovenskej národnej gardy vedenej nadporučíkom dr. Róbertom Kubišom. Táto skutočnosť rozhodla o tom, že od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 sa Žilina stala sídlom Ministerstva s plnou správou pre Slovensko na čele s MUDr. Vavrom Šrobárom, a tým na dva mesiace hlavným mestom Slovenska.

Prvý minister a členovia prvej Slovenskej vlády v Žiline: Dr. Vavro Šrobár, prvý minister Slovenskej vlády v Žiline. Dr. M. Bella, zásobovanie, Dr. P. Blaho, referent orby, Ing. Ján Botto-Krasko, min. tajomník, Dr. Ivan Dérer, súdobníctvo, Dr. M. Ivánka, vnút. záležitosti, Ing. Štefan Jaščák, ver. práce, MUDr. Ivan Hálek, zdravotníctvo, F. Houdek, národná obrana, E. Lehotsky, sociálne poistenie, Vl. Makovický, obchod, K. A. Medvecky, r. kat. cirkev, Dr. L. Medvecky, peňažníctvo, M. Šimkovič, ev. cirkevné veci, Dr. A. Štefánek, školstvo, Kornel Stodola, železnice, pošta.

Žilina patrí k prvým mestám na Slovensku, ktoré sa prihlásili k Martinskej deklarácii (30. októbra 1918) Už 2. novembra 1918 bol na ľudovom zhromaždení v Mestskom dome zvolený šestnásť členný Slovenský miestny výbor na čele so žilinským kaplánom Tomášom Ružičkom. Neskoršie prevzal aj správu mesta. Pôsobil v Žiline od roku 1921 až do svojej smrti 1947 ako farár. Zaslúžil sa o výstavbu Katolíckeho domu, založil chudobinec a dom saleziánov.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 3045

[0] Komentárov

Pridať komentár