Zádubnie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/9

Zádubnie

premietanie (slideshow)
Zádubnie

Zádubnie

Mestská časť Zádubnie
(Foto: 10. 6. 2007)

Malebný pohľad na starú časť Zádubnia. Pôvodná obec bola vybudovaná na severnom svahu vrchu Dubeň, od ktorého je oddelené od Žiliny. Z tohto obdobia sa zachovala pôvodná ulica, ktorá smerovala do údolia k Liešovskému potoku. Okolo ulice boli vybudované dva rady domov. Asi zo stredu tejto ulice smerom na západ (vpravo) pokračovala druhá ulica k zvonici a cintorínu. V tejto časti sa rozprestieralo pôvodné Zádubnie. Cesta okolo zvonice a cintorína tvorí spojovaciu komunikáciu medzi starou a novou časťou Zádubnia. Okolo tejto cesty smerom do Budatína pokračovala nová výstavba. Po druhej svetovej vojne začali premávať autobusy zo Žiliny do Zádubnia po starej ceste a pri jej ústí do starej časti sa autobusy otáčali. V starej časti sa zachovalo niekoľko dreveníc a zvonica. Bola tu vybudovaná požiarna zbrojnica a stará základná škola, dnes tam sídli DKC Náruč. Pôvodná zástavba bola postupne prebudovaná na nové domy. Po II. svetovej vojne bola nová komunikácia do Zástrania, ktorá z pôvodnej komunikácia odbočuje pri kultúrnom domu a prechádza nad pôvodnou zástavbou. Aj teraz vidieť urbanizáciu Zádubnia a jeho neskorší vývoj. Zádubnie sa spomínalo už v roku 1438 ako Zadubnye. V erbe malo muža s vidlicovitou haluzou na pleci, kráčajúceho doľava ku kru. Patrilo pod budatínske panstvo a pri sčítaní obyvateľstva v roku 1784 malo 205 obyvateľov. Najvyšší vrch v Zádubní je Zahrajišná (635 m n. m.).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 239

[0] Komentárov

Pridať komentár