Zádubnie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/9

Zádubnie

premietanie (slideshow)
Zádubnie

Zádubnie

Mestská časť Zádubnie
(Foto: 25. 8. 2008)

Pôvodná obec bola vybudovaná na severnom svahu vrchu Dubeň, od ktorého je oddelené od Žiliny. Nová výstavba pokračovala údolím Liešovského potoka po ľavej strane pretiahnutého hrebeňa Dubeň, okolo komunikácie, ktorá viedla zo starej časti (vľavo) smerom do Budatína. Takmer súvislá zástavba spojila Zádubnie a Budatín, ktoré sú dnes samostatné mestské časti Žiliny. V obci sa zachovala pôvodná urbanizácia ulíc, zvonica a kaplnka. Rodinné domy boli postupne prestavané. Po II. svetovej vojne sa postavil v obci kultúrny dom, nová základná škola (1967), futbalový štadión a z obce bola postavená nová komunikácia do Zástrania. V roku 2005 bol požehnaný Dom Božieho milosrdenstva, ktorý je postavený v dolnej časti cintorína. Zádubnie, Budatín a Zástranie vytvárajú Rímskokatolícku farnosť Zástranie, ktorá patrí do žilinského dekanátu. Najvyšší vrch v Zádubní je Zahrajišná (635 m n. m.).
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 222

[0] Komentárov

Pridať komentár