Sad na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/46

Sad na Studničkách

premietanie (slideshow)
Sad na Studničkách

Sad na Studničkách

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 12. 9. 2019)

Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 92 a 93.

Sad na Studničkách bol rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastníkom pozemku – so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na pripojení pozemku k existujúcemu parku a jeho premene na verejnú mestskú zeleň. Plocha parku sa tým zväčšila zo 4 200 m2. V rozšírenom Sade na Studničkách je vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko a boli osadené prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné panely o význame vody a histórii objektu vodného zdroja). Celkovo bolo vysadených 74 ks stromov, 865 ks kríkov a 1 271 ks trvaliek. V rámci úprav boli vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty boli doplnené lipy. Na svahu pribudol aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.
Oficiálneho otvorenia rozšíreného Sadu na Studničkách bolo 4. 11. 2014, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, viceprezident pre administratívu spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Kyo-Man Song a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Tatiana Štrbová. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s. r. o. prostredníctvom Nadácie Pontis.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 75

[0] Komentárov

Pridať komentár