Kostol a dom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

59/145

Kostol a dom

premietanie (slideshow)
Kostol a dom

Kostol Božieho milosrdenstva a Bytový dom 24 b.j.

(Foto: 5. novembra 2008)

Kostol a bytový dom na sídlisku Hájik. V popredí je výstavba Kostola Božieho milosrdenstva s budúcim výhľadom do okien náprotivného bytového domu, namiesto sľubovanému malebného výhľadu na mesto. Na barbarské zahusťovanie, a tým aj znehodnotenie stavby kostola dalo súhlas Mesto Žilina aj napriek tomu, že obyvatelia sídliska Hájik nesúhlasili so stavbou bytového domu pred kostolom. Bytový dom bude mať "len" niekoľko podlaží.

Kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik (v popredí). Na sídlisku Hájik pokračuje výstavba Kostola Božieho milosrdenstva. Dňa 5. 10. 2007 bolo vydané stavebné rozhodnutie. Do konca roka 2007 bola urobená pilotáž a práce pokračujú od jari 2008. O novom kostole (popis, projekt, stavba, číslo účtu) si môžete prečítať na webovej stránke Farnosti Žilina-Hájik www.farnost-hajik.sk/.

Bytový dom 24 b.j. (stavba so žeriavom) s technickou infraštruktúrou Žilina - Hájik 2. stavba. Investor: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Generálny projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel, autorizovaný architekt. Termín výstavby: začiatok jún 2008 a ukončenie marec 2009.
Stavbu povolil: Mesto Žilina - spoločný obecný úrad 2008 C-10625 Há v Žiline 27.5.2008.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2159

[0] Komentárov

Pridať komentár