Mgr. Katarína Šušoliaková — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/52

Mgr. Katarína Šušoliaková

premietanie (slideshow)
Mgr. Katarína Šušoliaková

Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline

Slávnostné otvorenie priestorov zrekonštruovaného prízemia Krajskej knižnice v Žiline
(Foto: 30. 6. 2020)

Krajská knižnica v Žiline sa opäť otvára svojim čitateľom. Žilinskí knihovníci sa tomu tešia, veď svoje priestory museli uzatvoriť pred čitateľmi v tomto roku až tri krát. Príčiny boli dve – najskôr rekonštrukcia prízemia centrálnej budovy a potom koronavírusová epidémia, ktorá rekonštrukciu od polovice marca sprevádzala. V týchto dňoch sa podarilo prvotnú príčinu zatvorenia ukončiť a priestory od 1. júla slúžia opäť čitateľom a návštevníkom knižnice. Celkovo s prestávkami knižnica fungovala v obmedzenom režime od začiatku januára do konca júna.
Prvé zatvorenie na začiatku roka bolo spojené so sťahovaním centrálneho výpožičného pultu a úseku beletrie do provizórnych priestorov v suteréne knižnice. Po vyprázdnení priestorov sa rekonštrukcia mohla začať, avšak knižnica sa snažila aj v zlých podmienkach umožniť svojim čitateľom prístup ku knihám. Tí sa však museli zmieriť s obmedzeným režimom, hlukom, prachom a čiastočne aj viazaným výberom literatúry na objednávku. Čitatelia na svoju knižnicu ani v tomto období nezanevreli a prichádzalo ich denne do knižnice priemerne 250. Oproti bežnej priemernej návštevnosti ich však nebola ani polovica. Nekonali sa podujatia pre deti a verejnosť, zatvorený bol literárny park pri knižnici.
Pobyt v knižnici počas rekonštrukčných prác bol náročný, knihovníci pracovali na pracovisku, z ktorého jedna časť sa stala staveniskom so všetkým, čo k tomu patrí. Búrali sa steny a priečky, presúval sa hlavný vstup, menila dlažba, okná. Rekonštrukcia však z niekoľkých dôvodov knihovníkov tešila. Mali víziu toho, čo ich čaká po skončení prác a tešili ich aj požiadavky verejnosti, aby knižnica bola otvorená čo najskôr. Mnohým ľuďom knižnica chýbala a domáhali sa jej otvorenia v plnom rozsahu.
Tá doba prišla, rekonštrukcia prebehla a čo priniesla? Na prvý pohľad knižnica modernizovala svoj vzhľad. Tradične pôsobiaca inštitúcia zmenila svoju vstupnú tvár a stala sa efektne vyzerajúcou a príjemne pôsobiacou kultúrnou a informačnou ustanovizňou a komunitným centrom. Mierne industriálny vzhľad a kútik pre „násťročných“, ktorý bol vytvorený ešte v roku 2019, priblížil knižnicu mladým ľuďom. Prvá časť tejto premeny sa odohrala v roku 2018, kedy knižnica zrekonštruovala vrchnú podlažie, slúžiace najmä deťom a realizácii podujatí. Druhá, práve ukončená časť rekonštrukcie s investíciou Žilinského samosprávneho kraja vo výške 418 118 €, umožnila celkové riešenie prízemia knižnice s rekonštrukciou havarijného stavu elektroinštalácie, výmenou svietidiel, odstránením podhľadov, výmenou dlažby, zasklenením schodiska s inštalovaným madlom pre deti, kompletnou výmenou okenných výplní a dverí, presklenením steny na východnej strane objektu. Na dvoch podlažiach bola realizovaná protipožiarna signalizácia. Práve efektívnejšie sprístupnenie letnej čitárne, ktorá bola rozšírená a priamym východom z knižnice prepojená s jej ostatnými priestormi, otvorilo cestu novým možnostiam sprístupňovania literárneho parku. Knižnica predpokladá jeho vyššiu návštevnosť a zvýšenie počtu aktivít pre verejnosť, vrátane tvorivých dielní, piknikov a čítaní kníh v príjemnom prostredí parku. K pohode čitateľov v knižnici počas leta určite prispeje aj realizovaná ďalšia etapa vybavenia objektu klimatizáciou. Čitateľov knižnice nesporne zaujme aj doplnené interiérové vybavenie, ktorého získanie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Pribudli sedačky, stolíky, kreslá, koberce.
Knižnica sa od 1. júla otvára v letnom výpožičnom režime. Okrem stredy, kedy bude k dispozícii čitateľom od 11.00 do 19.00 hod., ju môžu záujemcovia navštíviť každý pracovný deň od 8.30 do 16.00. Návštevníkov privítajú tiež dve výstavy: výstava výberu fotopanorám Ľuboša Plešingera Fotomosty Žiliny, ktorá zobrazuje známe miesta mesta Žilina cez prahy storočí na starých čiernobielych a kolorovaných fotografiách Žiliny, na kresbách a maľbách Janka Alexyho, Mojmíra Vlkoláčka a akademického maliara Stanislava Lajdu a výstava Daniely Zimmerovej s názvom Machové obrazy - zázrak prírody a aktivity detského leta, ktoré bude knižnica realizovať v závislosti od celospoločenských podmienok. Fond knižnice ostal v pôvodnom zložení, posilnila sa jeho archívna časť.
Pred knižnicou stojí ešte ďalšia etapa rekonštrukcie, zameraná na úsek čitárne, odbornej literatúry, fasádu budovy. Jej termín nie je známy, ale na jej konci stojí komplexná moderná knižnica 21. storočia. Rok 2020 k tejto premene urobil významný krok. Knižnica pozýva všetkých Žilinčanov i iných záujemcov k svojej návšteve.

Zuzana Mjartanová, vedúca Odd. knižnično-informačných služieb. Tlačová správa Krajskej knižnice v Žiline, dňa 30. 6. 2020, "Krajská knižnica v Žiline sa otvára v rekonštruovaných priestoroch". Web Krajská knižnica v Žiline (kliknite): www.krajskakniznicazilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 35

[0] Komentárov

Pridať komentár