Bytový dom Skelet — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Bytový dom Skelet

premietanie (slideshow)
Bytový dom Skelet

Ing. arch. Ľubica Koreňová

Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR za rok 2006 – Bytový dom Skelet v Žiline
(Foto: 12. 3. 2007)

Bytový dom SKELET bol postavený v rokoch 2004 – 2005 v centrálnej mestskej zóne na okraji Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Žilina na rohovej parcele ohraničenej priľahlými komunikáciami Dolný val, Kalinčiakova, Na priekope, na ktorej sa nachádzalo v čase projektu torzo predchádzajúcej nedostavanej stavby – železobetónový skelet. Pôvodný projekt dodržiaval na základe vtedy platných regulatívov výšku zástavby a šikmú strechu. Nový projekt štvorpodlažnej budovy s odsadeným posledným podlažím a rovnou strechou bol výsledkom hľadania nového prístupu v otázke miesta súčasnej modernej architektúry v historickom prostredí. Autorka stavby SKELET Ing. arch. Ľubica Koreňová za svoje dielo získala v roku 2006 dve najvyššie slovenské ocenenia za architektúru.
Cenu Dušana Jurkoviča: Prestížna architektonická cena s najdlhšou tradíciou sa udeľuje od roku 1964, pričom od roku 1999 posudzuje udeľovanie ceny a nominácií medzinárodná porota. Cenu udeľuje Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.
Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR. Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
Z vyjadrenia poroty Ceny Dušana Jurkoviča: „Stavba si porotu získala svojou absolútnou integráciou do daného miesta. Je precízne vymyslená a zrealizovaná – od urbanistického konceptu až po posledný detail. Zvlášť pôvabne sa javí členitosť a jemná farebnosť do hĺbky prepracovanej fasády. Toto architektonické dielo je mestotvornou súčasťou založenou na princípe kontrastu a súladu s historickým prostredím mestského jadra Žiliny. Púta čitateľnosťou konštrukcie v grafickom dizajne aj materiálovom použití. Autorkin návrh dokonale zakomponoval dovtedy nevyužitý jestvujúci železobetónový skelet.“

Zdroj: Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 215

[0] Komentárov

Pridať komentár