Podchod z Národnej ulice — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/32

Podchod z Národnej ulice

premietanie (slideshow)
Podchod z Národnej ulice

Podchod z Národnej ulice do Železničnej stanice Žilina

Ulica P. O. Hviezdoslava
(Foto: 13. 6. 2020)

Podchod popod frekventovanú ulicu Ulicu P. O. Hviezdoslava z Národnej ulice do železničnej stanice. Vedie popod ulicu s možnosťou výstupu na druhej strane ulice a do budovy železničnej stanice. Pokračuje ďalej popod budovu železničnej stanice, cez bývalé pivničné priestory kotolne a napája sa priamo na železničný podchod k vlakovým nástupištiam. Podchod bol budovaný v čase od 8. 3. 1996 do 4. 7. 1997.

Podchod z vtedajšej Ulice SNP (teraz Národná) na stanicu bol postavený investorsky organizáciou Útvar prípravy investícií ONV v Žiline. Stavebné povolenie bolo vydané na Technické služby mesta Žilina v roku 1973 a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 1977. Technické služby dielo prevzali od Útvaru prípravy investícií ONV v roku 1977 hospodárskou zmluvou. Po zániku tejto organizácie prešiel jej majetok na mesto Žilina v zmysle zákona o obecnom zriadení. (Text: archivár a historik Mgr. Peter Štanský.)

Eskalátor, ktorý bol postavený z Národnej ulice do podchodu, malo v prevádzke mesto Žilina. Asi od r. 1995 nie je v prevádzke, dožil a na tento typ sa už prestali vyrábať náhradné diely. V roku 2013 mesto urobilo čiastočnú rekonštrukciu podchodu, pri ktorej bol odstránený aj starý eskalátor a namiesto neho sa dobudovali klasické schody. Nový eskalátor ani schodiskovú plošinu na tomto mieste mesto Žilina osadiť už neplánuje, lebo by to stálo okolo päť miliónov korún (165 969 €). Imobilný majú použiť neďaleký priechod pre chodcov na Ulici P. O. Hviezdoslava.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 192

[0] Komentárov

Pridať komentár