Podchod z Národnej ulice — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/32

Podchod z Národnej ulice

premietanie (slideshow)
Podchod z Národnej ulice

Podchod z Národnej ulice do Železničnej stanice Žilina

Ulica P. O. Hviezdoslava
(Foto: 13. 6. 2020)

Podchod popod frekventovanú ulicu Ulicu P. O. Hviezdoslava z Národnej ulice do železničnej stanice. Vedie popod ulicu s možnosťou výstupu na druhej strane ulice a do budovy železničnej stanice. Pokračuje ďalej popod budovu železničnej stanice, cez bývalé pivničné priestory kotolne a napája sa priamo na železničný podchod k vlakovým nástupištiam. Podchod bol budovaný v čase od 8. 3. 1996 do 4. 7. 1997.

V Žiline začala revitalizácia železničného podchodu na Ulici P. O. Hviezdoslava. Práce, ktoré realizuje spoločnosť Emel SK, by mali potrvať do konca júna. Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej bude odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019. V prvej fáze rekonštrukčných prác budú okrem odvodnenia realizované prípojky k inžinierskym sieťam a osvetlenie. Niektoré doplnkové konštrukcie v podchode budú odstránené a iné prejdú základnou úpravou. Súčasťou je aj vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch. Všetky uvedené práce je možné realizovať v predstihu pred samotnou veľkou rekonštrukciou.
Účelom diagnostiky, ktorú si nechalo mesto vypracovať v roku 2019, bolo zistenie stavebno-technického stavu podchodu a identifikovanie príčiny zatekania. Železničný podchod je most s dĺžkou 17,9 metra a preto sa diagnostické metódy zamerali napríklad na zistenie kvality betónu či stavu vystuženia konštrukcie mostného objektu a zloženia mostného zvršku. Pri diagnostike bolo zistených niekoľko vád na konštrukcii mosta, najmä zatekanie do nosníkov ako dôsledok porušenia izolácie mostovky a poškodenia uzavretia nosníka, nefunkčné odvodnenie, zaplavený priestor strojovne eskalátoru, masívne zatekanie z nosnej konštrukcie a súbor trhlín. Na základe zistení sa ako najpravdepodobnejšia príčina zatekania mostného objektu javí poškodenie mostovky v oblasti mostných záverov, čo potvrdzujú aj výstupy z georadarových meraní.
S ohľadom na stavebno-technický stav mostného objektu bolo mestu odporučené začať s prípravou komplexnej rekonštrukcie mostného objektu. Hlavné nosné prvky mosta sú v súčasnosti napadnuté chloridmi v takom rozsahu, že nie je možná ich sanácia. V prípade odkladu rekonštrukcie mosta môže dochádzať k postupnému zhoršovaniu porúch, najmä vplyvom zatekania.
Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice. Železnice SR avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať v predĺžení a rekonštrukcii existujúceho podchodu. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z priestoru budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa mesta Žilina: "Mesto revitalizuje železničný podchod, v budúcnosti sa očakáva komplexná rekonštrukcia", dňa 22. apríla 2021. Text je prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 233

[0] Komentárov

Pridať komentár