Ulica P. O. Hviezdoslava — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/32

Ulica P. O. Hviezdoslava

premietanie (slideshow)
Ulica P. O. Hviezdoslava

Podchod z Národnej ulice do Železničnej stanice Žilina

Ulica P. O. Hviezdoslava
(Foto: 30. 5. 2020)

Podchod popod frekventovanú ulicu Ulicu P. O. Hviezdoslava z Národnej ulice do železničnej stanice. Vedie popod ulicu s možnosťou výstupu na druhej strane ulice a do budovy železničnej stanice. Pokračuje ďalej popod budovu železničnej stanice, cez bývalé pivničné priestory kotolne a napája sa priamo na železničný podchod k vlakovým nástupištiam. Podchod bol budovaný v čase od 8. 3. 1996 do 4. 7. 1997.

Podchod z vtedajšej Ulice SNP (teraz Národná) na stanicu bol postavený investorsky organizáciou Útvar prípravy investícií ONV v Žiline. Stavebné povolenie bolo vydané na Technické služby mesta Žilina v roku 1973 a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 1977. Technické služby dielo prevzali od Útvaru prípravy investícií ONV v roku 1977 hospodárskou zmluvou. Po zániku tejto organizácie prešiel jej majetok na mesto Žilina v zmysle zákona o obecnom zriadení. (Text: archivár a historik Mgr. Peter Štanský.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 203

[0] Komentárov

Pridať komentár