CZŠ Solinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

40/53

CZŠ Solinky

premietanie (slideshow)
CZŠ Solinky

Cirkevná škola Žilina-Solinky - Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba

(Foto: 18. októbra 2008)

Názov stavby: Cirkevná škola Žilina-Solinky. Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba. Investor: Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Žilina-Solinky. Zhotoviteľ: VISTO, s.r.o. Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Kysela. Termín: začiatok 7/2007 – ukončenie 12/2012. Lokalita: Žilina, Gaštanová 53.

Na stavbu bolo vydané 25. 5.2007 stavebné povolenie na dostavbu školy s kapacitou pre 130 detí v materskej škôlke a 180 detí v základnej školy, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. 6. 2007. Jednotriedna základná škola začala svoju činnosť od 1. 8. 2007 v priestoroch Cirkevnej materskej školy Pastierik na sídlisku Solinky.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1457

[0] Komentárov

Pridať komentár