Kysucká brána — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

175/273

Kysucká brána

premietanie (slideshow)
Kysucká brána

Štrkovisko Brodno a Kysucká brána

Mestská časť Brodno
(Foto: 19. 5. 2020)

Kysuckej bráne dominujú vrchy Rochovica (639,6 m n. m.) a Brodnianka (719,8 m n. m.). Rochovica (vľavo) je národná prírodná rezervácia. Nachádza sa na pravej strane rieky Kysuce medzi obcou Rudinka a Vraním. Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1972 o rozlohe 31,58 ha aj vďaka tomu, že práve tu končí severná hranica výskytu duba letného na Slovensku. Rozprestiera sa na katastrálnom území obcí Vranie a Rudinka. Na náprotivnej strane sa nachádza NPR Brodnianka, má vápencové zloženie bradlového pásma. Na južnej strane sú charakteristické typy bučín a dubových porastov s drieňom. Chránené územie sa rozprestiera na ploche 25,94 ha a ochranné pásmo na 33,30 ha. Brodňanka spolu s Rochovicou dotvárajúcu morfologicky komplex Kysuckej brány. Cez Kysuckú bránu preteká rieka Kysuca, prechádza cesta I/11 a železnica zo Žiliny do Česka a Poľska.

Vodná plocha nádrže Štrkovisko Brodno sa nachádza pri rieke Kysuca v katastri obce Brodno, dnes mestská časť Žiliny. Rybník má rozlohu asi dva hektáre, dno je štrkovité až bahnité, hĺbka je miestami až štyri metre. Do rybníka nepriteká nijaký potok, voda v bývalom štrkovisku priteká priesakmi z neďalekej rieky Kysuca. Uprostred vodnej nádrže sa nachádza umelý zarastený ostrov pre vodné vtáctvo. Vodná plocha nádrže je využívaná hlavne pre rybolov.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 7

[0] Komentárov

Pridať komentár