Vojnový cintorín na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/32

Vojnový cintorín na Bôriku

premietanie (slideshow)
Vojnový cintorín na Bôriku

75. výročie oslobodenia mesta Žilina

Vojnový cintorín sovietskych vojakov na Bôriku – Военное кладбище Красной армии в Жилине
(Foto: 9. 5. 2020)

Vojnový cintorín vojakov Červenej armády na Bôriku v Žiline bol otvorený 30. apríla 1946. Po skončení druhej svetovej vojny sa vybudoval cintorín ako spoločný hrob pre padlých vojakov. Je na ňom pochovaných 1907 sovietskych vojakov, ktorí padli v bojoch pri prechode frontu v priestore od Liptovského Mikuláša po Žilinu v roku 1945. Pôvodne sa uvádzalo 1786 pochovaných sovietskych vojakov, ale na základe historických podkladov tu je pochovaných až 1907 vojakov, ktorých mená sú vyryté na žulových tabuliach. Na cintoríne je postavený ústredný pamätník, masové hroby a samostatné hroby dôstojníkov Červenej armády. Bol postavený podľa projektov sovietskych architektov. Od roku 1981 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. V roku 2009 prešiel cintorín vojakov Červenej armády rekonštrukciou za vyše 20 tisíc eur, ktorú zaplatilo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike. Bola vykonaná rekonštrukciu areálu, chodníka, dlažby i jednotlivých hrobov vojakov. V roku 2012 zaplatili nové kovové oplotenie cintorína a vstupnú bránu, ktoré po r. 1989 ľudia poškodili a rozkradli.
Na Veľký piatok 2009 sa konala posviacka novopostaveného kríža a panychída za zosnulých. Posviacku pravoslávneho kríža vykonal dekan gréckokatolíckej cirkvi v Žiline Emil Turiak. Spolusvätiteľmi boli farár RKC v Podbieli Donat Čarnogurský a farár RKC z farnosti Vlčince Jozef Šamaj. Na slávnosti sa zúčastnili prvý tajomník Ruskej federácie na Slovensku Andrej Akavantsev a predseda Slovensko-ruskej spoločnosti v Bratislave Ján Čarnogurský.
Počas spomienkových osláv v r. 2018 odhalili mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov a prvý zástupca primátora Žiliny Patrik Groma pamätné tabule, na ktorých sú vyryté mená 1907 sovietskych vojakov. Dve mohutné pamätné tabule sa nachádzajú po pravej a ľavej časti reliéfu SNP od akademického sochára Ladislava Beráka, z ktorých každá sa skladá zo siedmych menších samostatných tabúľ. Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov sa vďaka spolupráci s ruským veľvyslanectvom v rokoch 2016, 2017 a 2018 podarilo zosobniť všetkých ležiacich neznámych vojakov. Veľvyslanectvo Ruskej federácie darovalo bezplatne pamätné tabule mestu Žilina.

Cintoríny Česko-slovenského armádneho zboru na Slovensku: Dukla, Liptovský Mikuláš, Martin-Priekopa. Cintoríny Červenej armády: Bratislava, Slavín (viac ako 5000 pochovaných), Humenné (231), Košice (3000), Michalovce (asi 17 000), Svidník (asi 9000), Štúrovo (834), Trebišov (286), Zvolen (10 628), Žilina (1907). Rumunské cintoríny: Zvolen (10 500), Stará Turá (142), Trenčianska Teplá (asi 15).

Menný zoznam (Список имен сотрудников) pochovaných dôstojníkov Červenej armády na Vojnovom cintoríne v Žiline si pozrite v našej wikipédii po kliknutí na webový odkaz: Zoznam vojakov Červenej armády (Список имен сотрудников).Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 174

[0] Komentárov

Pridať komentár