Mestská časť Solinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/20

Mestská časť Solinky

premietanie (slideshow)
Mestská časť Solinky

Sídlisko Solinky – Residential quarters Solinky

Mestská časť Solinky
(Foto: 28. 7. 2012)

Názov sídliska pochádza z latinského pomenovania Žiliny – Solna – i z rovnomernej latinskej básne o meste, ktorú do slovenčiny preložil prof. Košecký. Práve on navrhol použiť pri pomenovaní sídliska tento názov. Tým sa v roku 1975 zjednotili pôvodne plánované dve sídliská, označené ako Hliny IX a X. Pre mladších treba podotknúť, že už vtedy existovali časti Hliny I – VIII. V roku 1983 sa pomenovali ulice Soliniek podľa stromov, čo bolo v Žiline v tom čase ojedinelým zjavom, zjednocujúcim sídlisko. Podobne ako na Hlinách, aj tu pôvodne stavbári pomenovali domy len písmenami abecedy.
Investičná príprava výstavby trvala od roku 1975 až do roku 1979, kedy sa vydalo stavebné povolenie na prvú časť sídliska a v roku 1982 na druhú časť. V roku 1979 sa uskutočnilo aj vyvlastenie pozemkov, na ktorých mali stáť prvé paneláky. V rokoch 1979 – 1982 sa vybudovali inžinierske siete – parovod, plyn, energie. Sídlisko budovali Pozemné stavby Žilina.
Na sídlisku je celkovo 4 310 bytov, počet obyvateľov sa mení a neustále klesá. Kým v roku 2009 na Solinkách žilo 14 728 obyvateľov, v auguste 2014 tu evidovali 13 462 trvale prihlásených obyvateľov. Niektorí autori chybne uvádzajú, že domy na Javorovej a Gaštanovej ulici stáli už v roku 1981, avšak prvé budovy sa začali budovať až v júli 1981 a kolaudačne rozhodnutia na ne boli vydané o dva roky neskôr. Takže rok 1983 možno považovať za rozhodujúci pri stanovení dátumu, odkedy bolo sídlisko obývané.
O rok neskôr skolaudovali väčšinu domov prvej časti sídliska, domy druhej časti najmä v roku 1988. Po roku 1990 sa postavili ešte dva obytné domy s viacúčelovým využitím pre obchodné účely a poštu.
V roku 1989 pribudol domov dôchodcov, dnes zariadenie Úsmev na Osikovej ulici. V roku 1990 začala stavať Jednota obchodný dom, ktorý je dodnes nedokončený. Pôvodne boli na sídlisku plánované dve základné školy – ZŠ Gaštanová pôsobí od roku 1988, ZŠ Limbová od roku 1992. Cirkevná ZŠ Dobrého Pastiera začala svoju činnosť v budove materskej školy od roku 2004, o tri roky v novej budove, ktorú neskôr nadstavili. Základná umelecká škola je na sídlisku od roku 2005.
Farnosť Dobrého Pastiera Solinky bola ustanovená 1. 7. 1997, v nasledujúcich dvoch rokoch sa uskutočnila výstavba Kostola Dobrého Pastiera. V máji 1999 ho vysvätil diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.
Zvláštnosťou sídliska je fakt, že ho postavili na území dvoch chotárov – Žiliny a Bytčice, pôvodne samostatnej obce, ktorá od roku 1981 je jednou z častí mesta. Pôvodný cestný prístup na sídlisko z Hlín Centrálnou a Obvodovou ulicou sa rozrástol zavedením trolejbusovej dopravy od roku 1996 a rozšíril sa ešte v smere na Obvodovú ulicu od roku 1998. Ďalšie zlepšenie získalo sídlisko vybudovaním cesty Na Veľký Diel, ktorá spája dve najväčšie žilinské sídliská Vlčince a Solinky. Slávnostné otvorenie trolejbusového spojenia bolo 6. 7. 2004. Na železničnej trati Žilina – Rajec bola otvorené zastávka Žilina-Solinky v roku 2005. Súčasťou sídliska sú aj viaceré obchodné domy, k tým najväčším patrí obchodné centrum MAX (otvorené v roku 2008), METRO (2003), LIVING (2009) – tieto všetky sídlia spolu s inými obchodmi a predajňami najmä v miestnej časti Prielohy. Tu sa nachádza obytná štvrť zastavaná modernými rodinnými domami.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský, Štátny archív Bytča, pobočka Žilina. Uverejnené so súhlasom autora.

Doplnenie: Súčasťou mestskej časti Solinky aj obytný súbor rodinných domov Žilina-juh. Počet obyvateľov je 12 577, stav k 31. 12. 2019. V roku 1990 začala stavať Jednota obchodný dom, ktorý bol desaťročia nedostavaný a obyvatelia ho nazývali Strašidelný hrad. Nový vlastník stavbu dokončil a 2. decembra 2015 spoločnosť BILLA otvorila svoju ďalšiu prevádzku v Žiline. Pošta bola presunutá na okraj sídliska do budovy LIVING.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 161

[0] Komentárov

Pridať komentár