Kanalizácia ústí do Všiváka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

116/116

Kanalizácia ústí do Všiváka

premietanie (slideshow)
Kanalizácia ústí do Všiváka

Kanalizácia ústí do potoka Všivák pri Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 10. 4. 2020)

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený opäť v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 364

[0] Komentárov

Pridať komentár