Ulica vysokoškolákov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/87

Ulica vysokoškolákov

premietanie (slideshow)
Ulica vysokoškolákov

Ulica vysokoškolákov v Žiline

Mestská časť Vlčince
(Foto: 19. 6. 2016)

Ulica vysokoškolákov je dôležitou dopravnou tepnou z centra mesta na sídlisko Vlčince, k Žilinskej univerzite a do obcí Rosina a Višňové. Okolo Ulice vysokoškolákov sa nachádzajú mnohé žilinské obchodné centrá, čerpacie stanice, predajne automobilov, poliklinika, polícia a ubytovacie zariadenia Žilinskej univerzity. Na ulici je vybudovaná aj trolejbusová doprava z centra na sídlisko Vlčince. Ulica je vymedzená križovatkou s Ulicou Vojtecha Spanyola a Tajovského ulicou na severnej strane a križovatkou s Rosinskou ulicou na južnej strane.

Ulica vysokoškolákov je pomenovaná po objektoch Žilinskej univerzity – internátoch vysokoškolských študentov, ktoré sú ubytovaní na tejto ulici. V období komunistickej totality mala názov Cesta mieru, po prevrate v roku 1989 mala názov Čsl. študentov a od roku 1992 Vysokoškolákov. Do roku 1990 boli názvy ulíc v Žiline pomenované podľa politických dejateľov vtedajšieho režimu, komunistických predstaviteľov Česko-Slovenska a rôznych cudzích štátov. Ešte začiatkom 50-tych rokov mnohé ulice boli pomenované namiesto slovenských predstaviteľov aj po predstaviteľoch českej kultúry a spoločnosti, ktorí s mestom nemali nič spoločné. Po roku 1990 v rámci nápravy chýb a deformácií z obdobia totality bol spracovaný návrh na zmenu názvov ulíc vypracovaný komisiou, ktorú menoval primátor mesta Žilina. Komisia bola zložená z pracovníkov mestského úradu, zástupcov starých Žilinčanov, Matice slovenskej, odborníkov v odbore histórie, slovenského jazyka a kultúry. Komisia sa riadila týmito hlavnými zásadami: Vrátiť staré slovenské názvy, používať pôvodné miestopisné názvy, uplatňovať pomenovanie po významných historických slovenských osobnostiach, uplatňovať pomenovanie po významných občanoch so vzťahom k mestu Žilina a významne prispievajúcim pre jeho život a rozvoj, názvy podľa miest a udalostí významných v dejinách slovenského národa. Po zapracovaní pripomienok občanov mesta Žilina bola v roku 1992 poslancami MsZ v Žiline schválená zmena názvov 104 ulíc z vyše 400 ulíc mesta.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár