Rajecká ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/5

Rajecká ulica

premietanie (slideshow)
Rajecká ulica

Rajecká ulica v Žiline

Cesta I/64
(Foto: 5. 8. 2007)

Cesta I/64 začína v Žiline na križovaní ciest s cestou I/18 pri Saleziánoch. V Žiline prechádza v intraviláne mesta po mestskej komunikácii Rajecká cesta smerom do Bytčice. Po začatí výstavby diaľnice v okolí Žiliny začali sa budovať v meste diaľničné privádzače. DP Žilina – Lietavská Lúčka sa začal stavať 11/2002 s plánovaným ukončením 12/2008. Výstavba bola prerušená a jednotlivé úseky s križovatkami a s mestskými komunikáciami sa odovzdávali postupne. Bol dokončený úsek od križovania ciest I/18 a I/64 (Saleziáni) po križovatku Solinky. Privádzač vedie v polohe bývalej mestskej komunikácie – Rajecká cesta. Je to štvorpruhová komunikácia s dvoma mimoúrovňovými križovatkami pri Váhostave a Solinkách. Na ceste je jeden úrovňový priechod pre chodcov pri kasárňach a jeden podchod medzi sídliskom Solinky a železničnou zastávkou Žilina-Solinky. Po komunikácii premáva aj mestská hromadná doprava.

Cesta I/64 začína od mimoúrovňového križovania s cestou I/18 pri Saleziánoch v Žiline, pokračuje cez Rajec, Prievidzu, Nitru, Hurbanovo po štátnu hranicu v Komárne.Kategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 1683

[0] Komentárov

Pridať komentár