Kláštor jezuitov Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

48/58

Kláštor jezuitov Žilina

premietanie (slideshow)
Kláštor jezuitov Žilina

Kláštor jezuitov Žilina - Národná kultúrna pamiatka v Žiline

(Foto: 15. 7. 2007)

Kláštor jezuitov v Žiline na juhozápadnej strane Mariánskeho námestia č. 23, je zapísaný v Zozname národných kultúrnych pamiatok. Rezidencia jezuitov, ktorú postavili spolu s kostolom, má tri časti - hlavný štvorkrídlový objekt okolo rajského dvora, spojovacie krídlo a zadné krídlo bývalej sýpky. Celý objekt má tri podlažia. Podpivničenie je len v smere k námestiu. Objekt slúžil ako rezidencia jezuitov do roku 1773, potom ho vlastnili mesto Žilina a Štefan RAŠKA, od ktorého ho v roku 1831 kúpilo Nitrianske biskupstvo. Po prestavbe druhého poschodia sa objekt od roku 1833 stal sirotincom Nitrianskeho biskupstva. Preto je celý objekt i kostol známy pod názvom Sirotár. Sirotinec od roku 1881 viedli z kongregácie Milosrdné sestry svätého Vincenta, ktoré tu mali i dievčenskú školu, a to až do roku 195O, keď budovu vyvlastnil štát. V rokoch 1959 až 1972 tu sídlila Stredná zdravotnícka škola v Žiline. Potom, do roku 1992, slúžila budova potrebám Považskej galérie. V súčasnosti objekt patrí opätovne cirkvi. Na objekte je pamätná tabuľa venovaná zakladateľovi sirotinca, nitrianskemu biskupovi Jozefovi VURUMOVI (1763-1838) s nápisom: EXELLENTISSIMUS ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDENDISSIMUS DOMINUS IOSEPHUS VURUM, M.D. ET A.S. GRATIA EPPUS NITRIENSIS S.C. ET R.A.M.ACTUALIS INTUS STATUS CONSILIARIUS OBOTAE PARENTIBUS AT DERELICTAE PUBI AGENAE PIA LARGITAT ET MUNIFICENTIA DICAVIT ANNO 1833 (Najvznešenejší, najjasnejší ako aj najdôstojnejší pán Jozef Vurum, z vôle všemohúceho Pána a Apoštolského stolca nitriansky biskup, v otázkach vnútroštátnych dôverný poradca cisársko-kráľovského Majestátu Rakúsko-Uhorska, úbohým sirotám a rodičmi odvrhnutým deťom tento útulok vo svojej milostivej štedrosti a dobročinnosti láskavo roku 1833 odovzdal).
Nad vchodové dvere do sirotinca v roku 1934, pri príležitosti stého výročia jeho existencie, umiestili latinsky nápis: ORPHANO PUERIS ADIUTORI PSAD 1934 (Sirotincu, dobrodincovi chlapcov, venované roku Pána 1934).

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 33 až 34.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 3437

[0] Komentárov

Pridať komentár