Vyhliadka na lávke — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/38

Vyhliadka na lávke

premietanie (slideshow)
Vyhliadka na lávke

Lávka pre peších a cyklistov ponad Vodné dielo Žilina

Vodné dielo Žilina
(Foto: 21. 4. 2018)

Lávka ponad Vodné dielo Žilina zo strany Mojšovej Lúčky. V minulosti medzi starou Mojšovou Lúčkou a obcou Mojš bola vybudovaná lávka ponad rieku Váh, ktorú využívali hlavne obyvatelia obce Mojš, lebo obec nemala autobusové spojenie. Prvý autobusový spoj do obec Mojš prišiel až 1. 8. 2005. Túto významnú udalosť majú zaznamenanú aj v obecnej kronike. Cesta od Martina do Žiliny pôvodne prechádzala popri rieke Váh v starej Mojšovej Lúčke. Neskoršie bola vybudovaná nová komunikácia I/18, ktorá už obchádzala starú Mojšovu Lúčku. Prímestské autobusy prechádzali po pôvodnej ceste a od roku 1980, kedy sa stala obec súčasťou mesta Žiliny, začala tu premávať aj MHD. Túto dopravu využívali aj občania obce Mojš, ktorá nemala autobusové spojenie so Žilinou. 4. októbra 1994 sa začalo s výstavbou VD, následkom čoho bola prevažná časť obce zatopená a stará lávka zrušená. Pri výstavbe vodného diela bola postavená aj táto lávka. Lávku dnes využívajú nielen obyvatelia Mojša a Mojšovej Lúčky (Žilina), ale aj turisti, cyklisti a návštevníci tejto oblasti.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 317

[0] Komentárov

Pridať komentár