Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/53

Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Na Veľký Diel

Trolejbusová trať na ulici Na Veľký Diel

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 18. 8. 2018)

O prepojení žilinských sídlisk Solinky a Vlčince komunikáciou sa uvažovalo niekoľko rokov. Napokon Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o vybudovaní novej komunikácie medzi sídliskami a vybudovaní trolejbusového vedenia. Ulice Veľký Diel a Pod hájom (teraz ulica Na Veľký Diel) sú dôležité mestské komunikácie, ktoré slúžia na rýchle a krátke prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Novú komunikáciu Pod hájom vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 100 mil. Sk (3 320 tis. €), vrátane trolejbusovej trate. Nový úsek trate bol vybudovaný od obratiska Jaseňová, pokračoval Obvodovou ulicou, Pod hájom, Veľký diel až k obratisku trolejbusov Fatranská na sídlisku Vlčince. Tu sa pripojil na jestvujúcu trolejbusovú sieť. Súčasťou stavby bola aj úprava obratiska trolejbusov Fatranská a Jaseňová. Na novej trati pribudli nové trolejbusové zastávky Pod hájom a Žilinská univerzita. Okrem mnohých výhod aj Žilinská univerzita získala cez trolejbusovú trať priame spojenie s centrom a železničnou a autobusovou stanicou.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 183

[0] Komentárov

Pridať komentár