Hlavná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
12/35

Hlavná ulica

premietanie (slideshow)
Hlavná ulica

Hlavná ulica v Bytčici

Mestská časť Bytčica
(Foto: 12. 10. 2019)

Hlavná ulica je jednou z hlavných komunikačných ciest v Bytčici. Prechádza centrom obce, ohraničená je Dlhou ulicou a končí na hranici s obcou Lietavská Lúčka. Na ulici sú obytné domy a vyššia občianska vybavenosť: kultúrny dom, pošta, stredná škola, kostol a farský úrad, obchody a sídla firiem. Po ulici premáva MHD s autobusovými linkami č. 20 a 22.

Zoznam ulíc v mestskej časti Bytčica (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Ametystová ulica (Ametystová), Banícka ulica (Banícka), Berylová ulica (Berylová), Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) – východná časť ulice, Bystrická ulica (Bystrická), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Dlhá ulica (Dlhá), Granátová ulica (Granátová), Hattalova ulica (Hattalova), Hlavná ulica (Hlavná), Chalupkova ulica (Chalupkova), Jantárová ulica (Jantárová), Liesková ulica (Liesková), Lipovecká ulica (Lipovecká), Matuškova ulica (Matuškova), Na stanicu (Na stanicu), Na Záchrastí (Na Záchrastí), Orgovánová ulica (Orgovánová), Pažite (Pažite), Pod Dielce (Pod Dielce), Rubínová ulica (Rubínová), Smaragdová ulica (Smaragdová), Školský dvor (Školský dvor), Štaffenovský dvor (Štaffenovský dvor), Štrková ulica (Štrková), Tehelná ulica (Tehelná), Ulica Antona Bielka (Antona Bielka), Za kostolom (Za kostolom), Záchrastie (Záchrastie).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 121

[0] Komentárov

Pridať komentár