Žilinská univerzita — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/30

Žilinská univerzita

premietanie (slideshow)
Žilinská univerzita

Žilinská univerzita v Žiline

Budova BG – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
(Foto: 30. 4. 2018)

Rektorát, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Tel. ústredňa: 041/513 50 01, e-mail: rektor@rekt.uniza.skm, web: www.uniza.sk.

Fakulty Žilinskej univerzity: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta humanitných vied.

Ústavy Žilinskej univerzity: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Ústav informačných a komunikačných technológií, Ústav telesnej výchovy, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav dopravy – CETRA, Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum Žilinskej univerzity, Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Univerzitný vedecký park, Výskumné centrum.

Profil univerzity: Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár