Ulica Jána Kovalíka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/7

Ulica Jána Kovalíka

premietanie (slideshow)
Ulica Jána Kovalíka

Ulica Jána Kovalíka v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 3. 5. 2018)

Ulica Jána Kovalíka sa nachádza južne od historickej časti mesta v mestskej časti Bôrik. Ulica je takmer rovná, dlhá asi 500 metrov. Ohraničená je na severnej strane Nešporovou ulicou a na južnej strane Festivalovou ulicou. Ulica sa križuje s ulicami Kraskova a Majochova. Časť ulice od Nešporovej po Kraskovu prechádza okolo VURAL-u, kde má byť v budúcnosti postavené nové Frátrikovo námestie s občianskou vybavenosťou. V druhej časti ulice je len zástavba rodinných domov. Počas komunistickej totality mala názov Mičurinova.

Ulica je pomenovaná po Jánovi Kovalíkovi ( (1861 – 1950), ktorý bol spisovateľ, politik a učiteľ. Pôsobil v Žiline ako profesor v rokoch 1890 – 1935.Písal občiansku a vlasteneckú predprevratovú poéziu. Bol epigonom štúrovskej balady i Hviezdoslavovej poézie. Dňa 18. 12. 1918 bol spoluzakladateľom Slovenskej ľudovej strany (SĽS), od roku 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana. Bol starostom Slovenského Orla (1922) a predsedom Slovenského zväzu remeselníkov a obchodníkov (1926). V rokoch 1920 – 1935 bol poslancom a senátorom Národného zhromaždenia.

Na základe výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže vznikne pri Vurale nové námestie, obchody, byty a ďalšia občianska vybavenosť. Lokalita je ohraničená ulicami Mostná, Čulenova, Kraskova a Alexandra Rudnaya. Všetko je v súlade s novým, ale aj starým územným plánom mesta. Už v 80. rokoch sa v tejto lokalite počítalo s vytvorením centra, ktoré bude vyústením žilinskej pešej zóny. V marci 2012 boli zbúrané prvé štyri dvojdomy. Priestor bol vyčistený a okamžite ohradený. Podobne bude odstránených asi ďalších 20 stavieb. Takto sa získa pozemok s rozlohou 20-tisíc štvorcových metrov pre novú výstavbu. Dvojdomy za Vuralom v mestskej časti Bôrik boli postavené v rokoch 1949 - 1953. Niektoré z nich sú murované, ďalšie drevené. Domy sú postavené na uliciach: Jána Kovalíka, Čulenova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára a Kraskova.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bôrik: Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Andreja Žarnova, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Čulenova, Festivalová, Gabčíkova, Gabriela Povalu, Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou) Jána Kovalíka, Janka Silana, Koceľova, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského), Lipová, Majochova, Mila Urbana, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára), Oravská, Ovsená, Pod hájom, Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského), Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Stavbárska, Svätoplukova, Tajovského, Tulipánová, Univerzitná, Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského), Za plavárňou.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 272

[0] Komentárov

Pridať komentár