Urnový háj na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/10

Urnový háj na Bôriku

premietanie (slideshow)
Urnový háj na Bôriku

Urnový háj na Bôrickom cintoríne

Mestská časť Bôrik
(Foto: 30. 4. 2018)

V dolnej časti Bôrického cintorína sa nachádza urnový háj. V roku 2016 mesto vybudovalo štyri urnové steny, každú s kapacitou 18 urnových miest. Neďaleko od urnových stien bolo vybudovananých dalších 26 samostatných miest na uloženie urien. Urnový háj bol otvorený od r. 2017. Na cintoríne sa už do zeme nepochováva a ani sa s tým neuvažuje. V hornej časti sa nachádza vojnový cintorín vojakov Červenej armády. Prístup na cintorín je z ulice Na Malý Diel.

Cintoríny a domy smútku: Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na Starom cintoríne, Ulica Martina Rázusa 1129, Žilina.

Cenník poplatkov a služieb na cintorínoch (pohrebiskách) zriaďovateľa Mesta Žilina podľa Všeobecne záväzného nariadenie č. 26/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013. Kliknite na web odkaz: Cenník poplatkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 20

[0] Komentárov

Pridať komentár