Karol Löw – uhorská továreň — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/33

Karol Löw – uhorská továreň

premietanie (slideshow)
Karol Löw – uhorská továreň

Pamätná tabuľa odhalená pri príležitosti otvorenia prvej továrne v Žiline

Kysucká ulica

Pamätná tabuľa v Slovene odhalená pri príležitosti otvorenia prvej továrne v Žiline, ktorú založila brnianska textilná firma Löw a syn v roku 1890 pod názvom Karol Löw – uhorská továreň na výrobu vlneného tovaru, vojenského súkna a prikrývok.

I. FERENCZ JÓZSEF
APOSTOLI KIRÁLY Ő FELSÉGÉNEK
DICSŐSÉGET ÉS BÉKÉT ÁRASZTÓ
URALKODÁSA ÉS
BELLUSI BAROSS GÁBOR
KERESKEDELMI MINIZSTER ÚR
Ő EXCELLENTIÁJÁNAK
A MAGYAR IPAR TEREMTŐJÉNEK
ÉS LEGBUZGÓBB ELŐMOZDITŐJÁNAK
VÉDNÖKSÉGE ALATT
ÉPITETTE LŐW KÁROLY
1891

ZA PANOVANIA JEHO VELIČENSTVA
ŽIARIACEHO SLÁVOU A MIEROM
APOŠTOLSKÉHO KRÁĽA
FRANTIŠKA JOZEFA I.
A POD PATRONÁTOM JEHO
EXCELENCIE MINISTRA OBCHODU
GABRIELA BAROŠA Z BELUŠE,
TVORCU UHORSKÉHO PRIEMYSLU
A JEHO NAJHORLIVEJŠIEHO PODPOROVATEĽA,
POSTAVIL KAROL LŐW V ROKU 1891


Preklad maďarského textu do slovenského jazyka: Mgr. Peter Šimko, PhD., historik dopravy Považského múzea v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 261

[0] Komentárov

Pridať komentár