Bývalá modlitebňa ECAV v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/6

Bývalá modlitebňa ECAV v Žiline

premietanie (slideshow)
Bývalá modlitebňa ECAV v Žiline

Bývalá modlitebňa na Kuzmányho ulici

Stručné dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline
(Zdroj: Štátny archív Žilina)

Prvá písomná správa o existencii cirkevného zboru v Žiline pochádza z 25. apríla 1540. Slávna Žilinská synoda zasadala v Žiline v dňoch 28. – 30. marca 1610, ktorú zvolal palatín Juraj Turzo. Pôvodný chrám, terajší rímskokatolícky kostol, bol natrvalo evanjelikom odňatý a cirkevný zbor zrušený 20. decembra 1708. Cirkevný zbor ako vikariát bol obnovený až po 182 rokoch 31. októbra 1890. Samostatnosť získal Cirkevný zbor v Žiline 19. mája 1901. Bývalá modlitebnica a fara na Kuzmányho ulici (vo dvore sklenárstva Švihálek) boli postavené v rokou 1904. Základný kameň terajšieho Božieho chrámu bol položený 16. septembra 1935. Evanjelický chrám Boží bol posvätený 11. októbra 1936. Nová fara bola postavená v rokoch 1938 – 1939 a posvätená 15. októbra 1939.

Dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline si môžete prečítať po kliknutí na odkaz Dejiny cirkevného zboru v Žiline.

Žilinská protestanská akadémia. O slávnej Žilinskej akadémii spomínanej už v roku 1542, ktorá šírila dobré meno Žiliny si môžete prečítať od autora Ing. Gustáva Krušinského po kliknutí na odkaz Žilinská akadémia.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 151

[0] Komentárov

Pridať komentár