Križovatka Váhostav — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/36

Križovatka Váhostav

premietanie (slideshow)
Križovatka Váhostav

Kruhová križovatka pri spoločnosti Váhostav

Cesta I. triedy č. 64 v Žiline
(Foto: 18. 4. 2018)

Od križovatky s cestou prvej triedy č. 60 pri saleziánoch po križovatku na Solinkách je vybudovaná štvorpruhová komunikácia (70 km/h), ktorá v budúcnosti bude pokračovať poza Bytčicu na križovatku D1 v Lietavskej Lúčke. Pri križovatke spoločnosti Váhostav je výjazd z cesty I. triedy č. 64 od Rajca do okruhovej križovatky a výjazd z okruhovej križovatky smer ku križovatke ciest I. triedy č. 64 a č. 60. Z okruhovej križovatky sú vjazdy a výjazdy smerom na Hlinskú ulicu, Kamennú ulicu a Obvodovú ulicu. Cez križovatku premáva aj trolejbusová doprava.

Križovatka pri Váhostave, vrátane okruhovej križovatky, je súčasťou diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina: V plnom rozsahu bola otvorená v piatok 24. 10 . 2008. Výstavba DP a prestavba križovatky bola vykonávaná niekoľko rokov za plnej prevádzky. Od križovatky Váhostav po križovatku Solinky bol úsek DP otvorený 11. novembra 2007. Čiastočne otvorená bola od 22. 9. 2008 aj kruhová križovatka, ktorá slúžila na prejazd vozidiel medzi Hlinskou a Obvodovou ulicou a nebolo možné na nej sa otáčať. Súčasťou križovatky je otvorené aj mostné prepojenie z Kamennej ulice, ako aj vjazd a výjazd na diaľničný privádzač (cesta I/64). Bezpečné prechádzanie chodcov ponad DP, železnicu a zo zastávok MHD je zabezpečený cez mostné prepojenie s vybudovanými schodmi a rampami. Podľa vyjadrenia polície bezpečnosť novej križovatke bude strážiť viac ako 40 dopravných značiek, ktoré sú tam potrebné.

Cesta I/64 začína pri mimoúrovňovej križovatke s cestou I/60 pri Saleziánoch v Žiline. Odtiaľto je vedená v intraviláne mesta ako štvorpruhová komunikácia smerom do Bytčice. Od križovatky pri sídlisku Solinky je vedená smerom do Bytčice ako dvojpruhová komunikácia. Tu je zároveň aj mestskou ulicou s názvami Dlhá a Hlavná. Na ceste je vybudovaná križovatka pri spoločnosti Váhostav a pri sídlisku Solinky.
Cesta prvej triedy I/64 začína v Žiline, pokračuje cez Rajec, Prievidzu, Nitru, Hurbanovo až po štátnu hranicu v Komárne.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 222

[0] Komentárov

Pridať komentár