Žilina – Teplička nad Váhom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Žilina – Teplička nad Váhom

premietanie (slideshow)
Žilina – Teplička nad Váhom

Cestný most cez rieku Váh zo Žiliny do Teplička nad Váhom – 222,65 m

Cesta II/583A Žilina – Teplička nad Váhom
(Foto: 22. 4. 2018)

Cestný most ponad rieku Váh zo Žiliny do Teplička nad Váhom. Cesta II/583A začína pri križovatke s Ľavobrežnou (cesta I/18A) v Žiline a pokračuje smerom do Tepličky nad Váhom, okolo automobilky KIA Motors Slovakia a za Gbeľanmi sa pripája na pôvodnú cestu II/583. Jej dĺžka je 7,131 km.

Most premosťuje koryto Váhu na ceste II/583, vetvy pre výhľadové komunikácie a biokoridor. Mostný objekt bol postavený s jednokomôrkovou spojitou nosnou konštrukciou z predpätého betónu budovanou po etapách na podpornej skruži, nad korytom Váhu betónovanou letmo s provizórnym podoprením zárodku. Objekt má 4 polia s rozpätiami 24+36+82+60 m. Nosná konštrukcia je štvorpoľový spojitý komôrkový nosník, premennej výšky nosnej konštrukcie 1,75 – 5,75 m, z dodatočne predpätého monolitického betónu betónovaného čiastočne na skruži a technológiou letmej betonáže. Dĺžka mosta je 222,65 m.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 209

[0] Komentárov

Pridať komentár