Kubelíkova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/17

Kubelíkova ulica

premietanie (slideshow)
Kubelíkova ulica

Kubelíkova ulica

Mestská časť Bytčica
(Foto: 28. 5. 2018)

Kubelíkova ulica je vymedzená križovatkou s Hlavnou ulicou a smerom na západ k železničnej trati Žilina – Rajec. Ulica prechádza okolo Spojenej školy v Žiline, parku pri kaštieli na novovybudovanú časť.
Ulica je pomenovaná po Janovi Kubelíkovi (1880 – 1940) významnom českom huslistovi a skladateľovi. Na jar 1918 sa z Orlového pri Považskej Bystrici presťahoval do Bytčice, kde za za päť miliónov korún kúpili od kniežaťa Otta Windisch-Graetza panstvo s kaštieľom. V Bytčici býval do toku 1920. Pri kostole je pochovaný jeho dvojročný syn Ján Gracián Kubelík, ktorý zomrel na šarlach.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Kubelíkova ulica – pomenovanie časti existujúcej doteraz nepomenovanej ulice a časti novo vznikajúcej ulice v mestskej časti Bytčica, ktorá vychádza z Hlavnej ulice smerom na západ k železničnej trati Žilina – Rajec. VZN nadobudlo účinnosť 14.12.2017.

Zoznam ulíc v mestskej časti Bytčica (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Ametystová ulica (Ametystová), Banícka ulica (Banícka), Berylová ulica (Berylová), Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) – východná časť ulice, Bystrická ulica (Bystrická), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej, Dlhá ulica (Dlhá), Granátová ulica (Granátová), Hattalova ulica (Hattalova), Hlavná ulica (Hlavná), Chalupkova ulica (Chalupkova), Jantárová ulica (Jantárová), Kubelíkova ulica (Kubelíkova), Liesková ulica (Liesková), Lipovecká ulica (Lipovecká), Matuškova ulica (Matuškova), Na stanicu (Na stanicu), Na Záchrastí (Na Záchrastí), Orgovánová ulica (Orgovánová), Pažite (Pažite), Pod Dielce (Pod Dielce), Popperovská ulica (Popperovská), Révaiovská ulica (Révaiovská), Rubínová ulica (Rubínová), Smaragdová ulica (Smaragdová), Školský dvor (Školský dvor), Štaffenovský dvor (Štaffenovský dvor), Štrková ulica (Štrková), Tehelná ulica (Tehelná), Ulica Antona Bielka (Antona Bielka), Za kostolom (Za kostolom), Záchrastie (Záchrastie).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.12.2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14.12.2017.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 183

[0] Komentárov

Pridať komentár