Kubelíkova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/17

Kubelíkova ulica

premietanie (slideshow)
Kubelíkova ulica

Kubelíkova ulica

Mestská časť Bytčica
(Foto: 28. 5. 2018)

Kubelíkova ulica je vymedzená križovatkou s Hlavnou ulicou a smerom na západ k železničnej trati Žilina – Rajec. Ulica prechádza okolo Spojenej školy v Žiline, parku pri kaštieli na novovybudovanú časť.
Ulica je pomenovaná po Janovi Kubelíkovi (1880 – 1940) významnom českom huslistovi a skladateľovi. Na jar 1918 sa z Orlového pri Považskej Bystrici presťahoval do Bytčice, kde za za päť miliónov korún kúpili od kniežaťa Otta Windisch-Graetza panstvo s kaštieľom. V Bytčici býval do toku 1920. Pri kostole je pochovaný jeho dvojročný syn Ján Gracián Kubelík, ktorý zomrel na šarlach.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Kubelíkova ulica – pomenovanie časti existujúcej doteraz nepomenovanej ulice a časti novo vznikajúcej ulice v mestskej časti Bytčica, ktorá vychádza z Hlavnej ulice smerom na západ k železničnej trati Žilina – Rajec. VZN nadobudlo účinnosť 14.12.2017.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 205

[0] Komentárov

Pridať komentár