Lenčova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/12

Lenčova ulica

premietanie (slideshow)
Lenčova ulica

Lenčova ulica v Žiline

Mestská časť Hliny
(Foto: 2. 12. 2019)

Lenčova ulica je vymedzená križovatkou s Hlinskou ulicou na západnej strane a zachádza do zástavby bytových domov na sídlisku Hliny VI. Pomenovaná je po žilinskom rodákovi a spisovateľovi Jánovi Lenčovi (1933 – 2012).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu v mestskej časti Hliny Lenčova ulica.
Lenčova ulica – pomenovanie existujúcej ulice a jej predĺženia, ktorá odbočuje z Hlinskej ulice medzi ulicami Bajzova a Centrálna smerom na východ k novobudovanej urbanistickej zóne. Ulica je pomenovaná podľa Jána Lenča (1933 – 2012), žilinského rodáka, spisovateľa, literárneho kritika, recenzenta, esejistu a prekladateľa.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár