Ulica Gabriela Povalu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Ulica Gabriela Povalu

premietanie (slideshow)
Ulica Gabriela Povalu

Ulica Gabriela Povalu v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 24. 6. 2019)

Ulica Gabriela Povalu sa nachádza južne od historickej časti mesta v mestskej časti Bôrik. Ulica je rovná, dlhá asi 400 metrov. Vymedzená je na severnej strane križovatkou s Majochovou ulicou a na južnej strane križovatkou s Poľnou ulicou. Ulica sa križuje s ulicami Vendelína Javorku a Antona Petrovského. Na ulici je len zástavba rodinných domov. V období socializmu mala názov Februárového víťazstva.

Gabriel Povala (1916 – 1988), jezuita, archeológ, jazykovedec. Ako rehoľník bol prenasledovaný a internovaný. Na konci 50. rokov pracoval v Okresnom archíve v Komárne. Potom pracoval ako robotník v Považskom múzeu a galérii v Žiline. Robil pritom samostatné archeologické výskumy. Múzeum ako ideologické pracovisko musel opustiť. Bol potom externým pracovníkom Archeologického ústavu SAV. Po zinscenovanom súdnom procese ho v roku 1985 väznili osem mesiacov v Ilave. Zomrel v Žiline, pochovaný je v rodnom Pucove na Orave.

Zoznam ulíc v mestskej časti Bôrik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bôrická cesta (Bôrická cesta), Cesta k Paľovej búde (Cesta k Paľovej búde), Čulenova ulica (Čulenova), Festivalová ulica (Festivalová), Gabčíkova ulica (Gabčíkova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou, Klimentova ulica (Klimentova), Koceľova ulica (Koceľova), Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského, Lipová ulica (Lipová), Majochova ulica (Majochova), Mojmírova ulica (Mojmírova), Na Malý Diel (Na Malý Diel), Na Veľký Diel (Na Veľký Diel), Naumova ulica (Naumova), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára, Oravská ulica (Oravská), Ovsená ulica (Ovsená), Park Ľudovíta Štúra (Park Ľudovíta Štúra), Pod hájom (Pod hájom), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Bajzovou po Tajovského, Pribinova ulica (Pribinova), Rastislavova ulica (Rastislavova), Samova ulica (Samova), Slavomírova ulica (Slavomírova), Stavbárska ulica (Stavbárska), Svätoplukova ulica (Svätoplukova), Tajovského ulica (Tajovského), Tulipánová ulica (Tulipánová), Ulica Alexandra Rudnaya (Alexandra Rudnaya), Ulica Andreja Lemeša (Andreja Lemeša), Ulica Andreja Žarnova (Andreja Žarnova), Ulica Antona Petrovského (Antona Petrovského), Ulica Benjamína Martinského (Benjamína Martinského), Ulica Gabriela Povalu (Gabriela Povalu), Ulica Jána Kovalíka (Jána Kovalíka), Ulica Janka Silana (Janka Silana), Ulica Juraja Papánka (Juraja Papánka), Ulica Juraja Sklenára (Juraja Sklenára), Ulica Mila Urbana (Mila Urbana), Ulica Rudolfa Dilonga (Rudolfa Dilonga), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského, Univerzitná ulica (Univerzitná), Veľkomoravská ulica (Veľkomoravská), Za plavárňou (Za plavárňou).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 23

[0] Komentárov

Pridať komentár