Žilinská Lehota — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/21

Žilinská Lehota

premietanie (slideshow)
Žilinská Lehota

Vrch Dúbrava nad Žilinskou Lehotou

Žilinská Lehota, mestská časť Žiliny
(Foto: 22. 8. 2008)

Žilinská Lehota sa nachádza asi 8 km severozápadne od centra Žiliny. Obec leží v najvýchodnejšej časti Považského podolia, v nadmorskej výške 415 m n. m. Žilinská Lehota sa spomína v rokoch 1402 ako Lehota, 1469 Benchma Lhotha, 1598 Lehotka a 1920 Bitča Lehôta. V rokoch 1927 – 1954 mala názov Bytčianska Lehota. V roku 1954 sa zmenil názov Bytčianska Lehota na súčasné pomenovanie Žilinská Lehota a od roku 1980 sa obec stala súčasťou mesta Žilina.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Žilinská Lehota: Mestská časť Žilinská Lehota je bez názvov ulíc, hranice sú v rozsahu katastrálnej hranice.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 4885

[1] Komentárov

macej strážovec - Pondelok 16 Jún 2014 20:38

Pekný pohľad na vrch Príkrik (485 m.n.m), z lánu. Je to os západu mierne svahovitý terén a do severovýchodu je to naopak stŕmina. Popod Príkrik vedie poľná cesta z horného konca Lehoty, lúkou ku Kozínu a tade až k Lehotskému jarku , ktorý ústi do VN Hričov. Na tejto lúke bola v minulom str.( prvá pol.) točňa pre autobus, ktorý tam vozil ľudí z mesta.
Pridať komentár